Průmysl - srpen 2014

Průmyslová produkce meziročně klesla

07.10.2014
Kód: 150153-14
 
Průmyslová produkce v srpnu meziročně klesla reálně o 5,2 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 2,8 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů nižší o 3,6 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 1,4 %.

Průmyslová produkce v srpnu 2014 meziročně reálně klesla o 5,2 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 2,8 %. Srpen 2014 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den méně. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 3,6 %. K meziročnímu poklesu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -2,1 procentního bodu, pokles o 13,4 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,9 p.b., pokles o 7,6 %) a těžba a dobývání (příspěvek -0,5 p.b., pokles o 13,6 %). Průmyslová produkce vzrostla v odvětvích výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +0,4 p.b., růst o 12,6 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,2 p.b., růst o 12,7 %) a výroba papíru a výrobků z papíru (příspěvek +0,1 p.b., růst o 4,4 %).

Srpnové údaje byly významně ovlivněny rozdílným pohybem celozávodních dovolených v rámci obou prázdninových měsíců v roce 2013 a 2014. V kumulaci za červenec a srpen 2014 průmyslová produkce meziročně vzrostla o 1,7 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v srpnu 2014 meziročně klesly o 1,5 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 4,2 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 7,1 %.

V kumulaci za červenec a srpen 2014 tržby z průmyslové činnosti meziročně vzrostly o 6,7 %. Tržby z přímého vývozu se zvýšily o 14,1 %, tržby domácí klesly o 0,9 %.

Hodnota nových zakázek v srpnu 2014 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 1,4 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 0,7 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 2,8 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +1,4 procentního bodu, růst o 20,9 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +1,4 p.b., růst o 14,7 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,3 p.b., růst o 13,1 %). Nové zakázky klesly v odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -2,1 p.b., pokles o 6,1 %), výroba ostatních dopravních prostředků (příspěvek -1,9 p.b., pokles o 52,7 %) a výroba oděvů (příspěvek -0,03 p.b. pokles o 5,7 %).

V kumulaci za červenec a srpen 2014 hodnota nových průmyslových zakázek meziročně vzrostla o 9,7 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 14,0 %, zatímco tuzemské zakázky se zvýšily o 7,5 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců* ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v srpnu 2014 meziročně zvýšil o 1,7 %. Průměrná měsíční nominální hrubá mzda těchto zaměstnanců v srpnu 2014 meziročně vzrostla o 1,0 % a činila 26 126 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v červenci 2014 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 2,0 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za srpen 2014 Eurostat zveřejní 14. 10. 2014 v 11.00 h.


Poznámky:
* ) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Mat ějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 30. 9. 2014
Navazující výstupy: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 6 . 11. 2014  • cpru100714.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.10.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz