Průmysl - duben 2022

Průmyslová produkce klesla

06.06.2022
Kód: 150153-22
 

Průmyslová produkce v dubnu meziročně reálně klesla o 3,8 %. Meziměsíčně byla nižší o 0,8 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 3,1 %.

„Na dubnových výsledcích se podepsala především vysoká srovnávací základna. Před rokem jel celý průmysl po ukončení covidových omezení na plné obrátky, a to včetně výroby automobilů,“ říká Radek Matějka, ředitel statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.

Průmyslová produkcedubnu 2022 byla reálně meziměsíčně nižší o 0,8 %. Meziročně klesla o 3,8 %. Pokles nejvíce ovlivnila výroba motorových vozidel, kde přetrvávající problémy s nedostatkem dílů umocnila vysoká srovnávací základna. Ta také významně ovlivnila výsledky v odvětví výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení. Pokles produkce elektřiny, plynu a tepla byl ovlivněn vysokou spotřebou plynu v loňském roce způsobenou mimořádně chladným počasím. Dubnové výsledky byly oproti minulým měsícům, kdy meziroční růst zaznamenala naprostá většina průmyslových odvětví odlišné: tentokrát to byla přibližně polovina a výrazný pokles ve výrobě motorových vozidel se na úrovni průmyslu jako celku vyvážit nepodařilo. Do trojice odvětví s nejvyšším kladným příspěvkem se dostala na domácí trh orientovaná odvětví: potravinářský a nápojový průmysl, kde setrvale produkce mírným tempem roste. U nápojového průmyslu se objem produkce postupně vrací na předpandemickou úroveň.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v dubnu 2022 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 3,1 %. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily o 2,4 %, tuzemské nové zakázky vzrostly o 4,6 %. „V meziměsíčním porovnání hodnota nových průmyslových zakázek klesla výrazněji než produkce, a to o 2 %. Meziroční 3% růst byl opět držen odvětvími, kde má zásadní vliv růst hodnoty, nikoliv objemu,“ říká Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se dubnu 2022 meziročně zvýšil o 0,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v dubnu 2022 meziročně vzrostla o 8,2 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v březnu 2022 v EU27 meziročně vzrostla o 0,7 %. Největší meziroční růst zaznamenala Litva (o 25,9 %) a Bulharsko (o 19,1 %). Naopak nejvíce klesl slovenský průmysl (o 7,3 %). Český průmysl klesl o 1,3 %, výkon německého průmyslu se snížil o 4,1 %.

 

__________________

Poznámky:

Duben 2022 měl o jeden pracovní den méně než duben 2021. V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za duben 2022 revidovány údaje za leden až březen 2022.
Meziroční vývoj všech ukazatelů je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.

Metodika:
https://www.czso.cz/csu/czso/prumysl_metodika

 

__________________

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Doležalová
, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 734 352 291, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12

Termín ukončení sběru dat: 30. 5.
2022

Navazující výstupy:
časové řady ve
Veřejné databázi, kapitola Průmysl

mezinárodní srovnání v zemích EU:
Eurostat

Termín zveřejnění další RI: 7. 7. 2022

 

 • cpru060622.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
 • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
 • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy)
 • Graf 4 Index průmyslové produkce – příspěvky odvětví k meziroční změně
 • Graf 5 Nové zakázky v průmyslu – příspěvky odvětví k meziroční změně
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Veroniky Doležalové, vedoucí oddělení statistiky průmyslu.
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.06.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz