Průmysl - září 2021

Problémy ve výrobě aut snížily celkový výkon průmyslu

08.11.2021
Kód: 150153-21
 

Průmyslová produkce v září reálně meziročně klesla o 4,0 %. Meziměsíčně byla nižší o 3,3 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 1,2 %.


Průmyslová produkce1 září 2021 byla reálně meziměsíčně nižší o 3,3 %. Meziročně klesla  o 4,0 %. K meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -7,0 procentního bodu, pokles o 33,5 %), zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků (příspěvek -0,4 p. b., pokles o 21,6 %) a výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek -0,3 p. b., pokles o 4,7 %). Průmyslová produkce nejvíce vzrostla v odvětvích výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,8 p. b., růst o 9,9 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,62 p. b., růst o 6,2 %) a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +0,60 p. b., růst o 32,8 %).

„Do zářijových výsledků se promítlo zejména omezení výroby aut a jejich dílů. To ovlivnilo i výsledky za celé 3. čtvrtletí, kdy růst průmyslové produkce zpomalil a meziročně se zvýšil pouze o 0,2 procenta. To však nemění nic na tom, že řadě dalších odvětví zpracovatelského průmyslu se i nadále relativně daří a jejich výroba je na vzestupu,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách1září 2021 meziročně klesly o 0,7 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 4,6 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 5,2 %.

Hodnota nových zakázek1září 2021 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 1,2 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 3,1 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 3,5 %. K celkovému meziročnímu poklesu nových zakázek přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -9,6 p. b., pokles o 23,2 %) a výroba oděvů (příspěvek -0,1 p. b., pokles o 10,4 %). Nové zakázky vzrostly v odvětví výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,7 p. b., růst o 14,4 %), výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +1,5 p. b., růst o 35,0 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +1,5 p. b., růst o 28,5 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2 v průmyslu byl září 2021 na stejné úrovni jako v září 2020. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v září 2021 meziročně vzrostla o 4,2 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v srpnu 2021 v EU27 meziročně vzrostla o 5,3 %. „Srpnové výsledky českého průmyslu nedopadly v celoevropském kontextu nejlépe. Česko spolu s Portugalskem a Maltou byly jediné tři země s meziročním poklesem. Produkce průmyslu v Itálii, Maďarsku a na Slovensku sice vzrostla, ale jen velmi mírně,“ říká Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu. Největší meziroční růst zaznamenala Belgie a Irsko; německý průmysl vzrostl o 1,9 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za září 2021 dne 12. 11. 2021.


Průmysl ve 3. čtvrtletí 2021

Průmyslová produkce1 ve 3. čtvrtletí 2021 po vyloučení sezónních vlivů byla v porovnání s 2. čtvrtletím 2021 nižší o 1,7 %. Meziročně vzrostla o 0,2 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách1 byly ve 3. čtvrtletí 2021 meziročně vyšší o 5,2 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 2,8 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 8,6 %.

Hodnota nových zakázek1 ve 3. čtvrtletí 2021 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 6,6 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 5,6 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 8,7 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2 v průmyslu se ve 3. čtvrtletí 2021 meziročně snížil o 0,3 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda2 těchto zaměstnanců ve 3. čtvrtletí 2021 meziročně vzrostla o 5,4 %.

 

Poznámky:
1Meziroční vývoj všech ukazatelů, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů. Září 2021 mělo stejný počet pracovních dnů jako září 2020.
2Ukazatele týkající se zaměstnanosti v průmyslu se vztahují k celé populaci podniků s převažující průmyslovou činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 734 352 291, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 1.11. 2021
Navazující výstupy: časové řady
https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr

Termín zveřejnění další RI: 7. 12. 2021

 

 • cpru110821.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
 • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
 • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy)
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Veroniky Doležalové, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.11.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz