Průmysl - květen 2011

Průmyslová produkce zvýšila tempo

08.07.2011
Kód: r-8001-11
 
Průmyslová produkce v květnu meziročně vzrostla reálně o 15,2 %. Po očištění od sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 2,7 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 5,2 %.


* * *

Průmyslová produkce v květnu 2011 meziročně vzrostla reálně o 15,2 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 12,6 %. Květen 2011 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 2,7 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +5,3 procentního bodu, růst o 29,9 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,8 p.b., růst o 22,7 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,5 p.b., růst o 25,7 %). Průmyslová produkce nejvíce klesla v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 9,5 %), výroba potravinářských výrobků (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 2,8 %) a výroba nábytku (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 4,8 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách se meziročně zvýšily o 13,9 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 21,8 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách meziročně vzrostly o 6,9 %.

Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 5,2 %. Nové zakázky ze zahraničí přitom vzrostly o 10,8 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 3,9 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,7 procentního bodu, růst o 9,0 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +2,1 p.b., růst o 18,2 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +1,4 p.b., růst o 17,1 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -4,1 p.b., pokles o 28,7 %) a výroba papíru a výrobků z papíru (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 2,3 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců* ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v květnu 2011 meziročně zvýšil o 3,7 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v květnu 2011 meziročně vzrostla o 6,0 % a činila 26 570 Kč.

* * *

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v dubnu 2011 v EU 27 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 4,7 %. Údaje za květen 2011 Eurostat zveřejní 13. 7. 2011 v 11.00 h.
Metodická poznámka:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.:274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 30. 6. 2011
Specifické metodické poznámky: * ) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového odvětví.
Navazující publikace: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 8. 2011  • cpru070811.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce, sezónně očištěné (průměr roku 2005 = 100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.07.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz