Průmysl - březen 2013

Produkce meziměsíčně mírně klesla

07.05.2013
Kód: r-8001-13
 
Průmyslová produkce v březnu meziročně klesla reálně o 6,0 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 2,1 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů nižší o 0,2 %. Hodnota nových zakázek meziročně klesla o 1,8 %.

Průmyslová produkce v březnu 2013 meziročně reálně klesla o 6,0 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 2,1 %. Březen 2013 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den méně. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 0,2 %. K meziročnímu poklesu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -2,8 procentního bodu, pokles o 15,4 %), výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek -0,6 p.b., pokles o 8,9 %) a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (příspěvek -0,5 p.b., pokles o 13,5 %). Průmyslová produkce nejvýznamněji vzrostla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, (příspěvek +0,4 procentního bodu, růst o 2,5 %), výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek +0,2 p.b., růst o 21,8 %) a výroba potravinářských výrobků (příspěvek +0,1 p.b., růst o 3,1 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v březnu 2013 meziročně klesly o 3,8 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 2,1 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 5,5 %.

Hodnota nových zakázek v březnu 2013 ve vybraných odvětvích meziročně klesla o 1,8 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 0,9 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 6,7 %. K meziročnímu poklesu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -1,7 procentního bodu, pokles o 4,8 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -1,0 p.b., pokles o 10,9 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,7 p.b., pokles o 9,1 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +1,0 p.b., růst o 60,3 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,5 p.b., růst o 5,1 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,4 p.b., růst o 3,5 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců * ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v březnu 2013 meziročně snížil o 1,3 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v březnu 2013 meziročně vzrostla o 0,9 % a činila 26 848 Kč.

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v únoru 2013 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 2,5 %. Údaje za březen 2013 Eurostat zveřejní 14. 5. 2013 v 11.00 h.

Průmysl v 1. čtvrtletí 2013

Průmyslová produkce v 1. čtvrtletí 2013 meziročně klesla o 5,4 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 2,7 %. V 1. čtvrtletí 2013 bylo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o 2 pracovní dny a 1 kalendářní den méně. V porovnání se 4. čtvrtletím 2012 byla sezónně očištěná produkce o 1,2 % vyšší.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly v 1. čtvrtletí 2013 meziročně nižší o 4,6 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 3,0 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 6,1 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích v 1. čtvrtletí 2013 meziročně klesly o 6,6 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 5,8 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 7,9 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v 1. čtvrtletí 2013 meziročně snížil o 1,3 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v 1. čtvrtletí 2013 meziročně vzrostla o 0,8 % a činila 25 799 Kč.
____________________________________

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového odvětví.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 30. 4. 2013
Navazující výstupy: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 6. 2013  • cpru050713.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.05.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz