Průmysl - listopad 2020

K mírnému růstu průmyslu pomohla i zahraniční poptávka

08.01.2021
Kód: 150153-20
 

Průmyslová produkce v listopadu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 0,4 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 1,7 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 1,1 %.

Průmyslová produkce1 listopadu 2020 byla reálně meziměsíčně nižší o 1,7 %. Meziročně vzrostla o 0,4 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +0,7 procentního bodu, růst o 3,6 %), výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +0,4 p. b., růst o 12,0 %) a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (příspěvek +0,3 p. b., růst o 8,0 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,4 p. b., pokles o 4,5 %), výroba nápojů (příspěvek -0,3 p. b., pokles o 19,9 %) a opravy a instalace strojů a zařízení (příspěvek -0,3 p. b., pokles o 8,2 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách2listopadu 2020 meziročně vzrostly o 1,1 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 4,8 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 3,7 %.

Hodnota nových zakázek2listopadu 2020 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 1,1 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 0,7 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 5,1 %. K celkovému meziročnímu růstu nových zakázek přispěla nejvíce odvětví výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,9 p. b., růst o 9,7 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +0,4 p. b., růst o 20,7 %) a výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +0,4 p. b., růst o 8,2 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -1,1 p. b., pokles o 2,9 %), výroba oděvů (příspěvek -0,1 p. b., pokles o 13,5 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -0,1 p. b., pokles o 0,9 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců3 v průmyslu se listopadu 2020 meziročně snížil o 3,8 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v listopadu 2020 meziročně vzrostla o 3,4 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v říjnu 2020 v EU27 meziročně klesla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 3,1 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za listopad 2020 dne 13. 1. 2021.

_____________________
Poznámky:

1Meziroční vývoj průmyslové produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů. Listopad 2020 měl o jeden pracovní den méně než listopad 2019.
2Meziroční vývoj tržeb v běžných cenách a hodnoty nových zakázek jsou uváděny neočištěné.
3Ukazatele týkající se zaměstnanosti v průmyslu se vztahují k celé populaci podniků s převažující průmyslovou činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 734 352 291, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 4. 1. 2021
Navazující výstupy: časové řady
https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 8. 2. 2021

 • cpru010821.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, očištěno o vliv počtu pracovních dnů)
 • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
 • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
 • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)
 • Tiskové sdělení: K mírnému růstu průmyslu pomohla i zahraniční poptávka
 • Vyjádření Veroniky Doležalové, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.01.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz