Průmysl - červenec 2014

Růst průmyslové produkce pokračoval

08.09.2014
Kód: 150153-14
 
Průmyslová produkce v červenci meziročně vzrostla reálně o 8,6 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 6,0 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 0,7 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 17,6 %.

Průmyslová produkce v červenci 2014 meziročně reálně vzrostla o 8,6 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 6,0 %. Červenec 2014 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 0,7 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +6,3 procentního bodu, růst o 46,6 %*), výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +0,8 p.b., růst o 11,3 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,7 p.b., růst o 9,2 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -1,4 p.b., pokles o 12,0 %), těžba a dobývání (příspěvek -0,5 p.b., pokles o 12,3 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 12,3 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v červenci 2014 meziročně vzrostly o 14,8 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 23,7 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 5,5 %.

Hodnota nových zakázek v červenci 2014 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 17,6 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 14,0 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 24,7 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +11,3 procentního bodu, růst o 36,4 %), výroba ostatních dopravních prostředků (příspěvek +2,2 p.b., růst o 82,9 %) a výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +1,9 p.b., růst o 32,1 %). Nové zakázky klesly v odvětví výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 1,8 %), výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 10,1 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,1 p.b. pokles o 1,6 %)

Průměrný evidenční počet zaměstnanců** v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v červenci 2014 meziročně zvýšil o 1,7 %. Průměrná měsíční nominální hrubá mzda těchto zaměstnanců v červenci 2014 meziročně vzrostla o 1,8 % a činila 27 728 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v červnu 2014 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 0,7 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za červenec 2014 Eurostat zveřejní 12. 9. 2014 v 11.00 h.


Poznámky:
* Výsledky za prázdninové měsíce mohou být ovlivněny přesuny celozávodních dovolených mezi červencem a srpnem, které narušují pravidelnost sezónních výkyvů. Informace o některých významných podnicích potvrzují, že tento jev nastal i v letošním roce. To ovlivňuje meziroční srovnání zejména ve výrobě motorových vozidel, ale i v dalších odvětvích.
** Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).
V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním července 2014 revidovány údaje za duben až červen 2014 .
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 1. 9. 2014
Navazující výstupy: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 7 . 10. 2014  • cpru090814.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.09.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz