Průmysl - květen 2023

Produkce průmyslu mírně vzrostla, zakázek opět ubylo

07.07.2023
Kód: 150153-23
 

Průmyslová produkce v květnu meziročně reálně vzrostla o 1,4 %. Meziměsíčně byla vyšší o 1,6 %. Hodnota nových zakázek meziročně klesla o 4,4 %.

Průmyslová produkcekvětnu 2023 byla reálně meziměsíčně vyšší o 1,6 %. Meziročně vzrostla o 1,4 %. „K mírnému růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, kde produkce vzrostla i meziměsíčně. Růst zaznamenala jak výroba automobilů, tak jejich dílů. Plánované odstávky a nižší produkce uhelných elektráren ovlivnily pokles ve výrobě elektřiny, plynu a tepla,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ. Podobně jako v minulých měsících meziročně klesla produkce ve většině průmyslových odvětví. O pětinu byla oproti květnu předchozího roku nižší produkce v těžbě a dobývání, a to zejména kvůli nižší těžbě hnědého uhlí. Dvouciferný meziroční pokles produkce byl zaznamenán rovněž ve výrobě ostatních nekovových minerálních výrobků, chemickém průmyslu a výrobě základních kovů, hutním zpracování kovů a slévárenství. Naproti tomu odvětví výroby ostatních dopravních prostředků a zařízení díky finalizaci dlouhodobých zakázek zaznamenalo v květnu výrazný nárůst.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v květnu 2023 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 4,4 %. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně snížily o 4,7 %, tuzemské nové zakázky klesly o 3,9 %. „Hodnota nových průmyslových zakázek meziměsíčně stagnovala. Meziroční čtyřprocentní pokles je však nejvyšší od léta 2020. Nejvýznamněji jej ovlivnil dvouciferný pokles hodnoty nových zakázek ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství a v chemickém průmyslu,“ říká Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ. Meziročně mírně vzrostla hodnota nových zakázek ve výrobě motorových vozidel. Zakázky v posledních měsících přibývají v oděvním a farmaceutickém průmyslu.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v květnu 2023 meziročně snížil o 1,7 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v květnu 2023 meziročně vzrostla o 11,1 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v dubnu 2023 v EU27 meziročně vzrostla o 0,1 %. Největší meziroční růst zaznamenal irský průmysl (o 22,5 %) a maltský průmysl (o 14,3 %). Český průmysl vzrostl o 1,2 %, výkon německého průmyslu se zvýšil o 1,3 %. Naopak nejvíce klesl estonský průmysl (o 15,1 %). Slovenský průmysl zaznamenal pokles o 2,0 %.

 

Poznámky:
Květen 2023 měl o jeden pracovní den méně než květen 2022.
Meziroční vývoj všech ukazatelů je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
Metodika: https://www.czso.cz/csu/czso/prumysl_metodika

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 734 352 291, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 28. 6. 2023
Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi, kapitola Průmysl
mezinárodní srovnání v zemích EU: Eurostat
Termín zveřejnění další RI: 7. 8. 2023

 

 • cpru070723.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
 • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
 • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy)
 • Graf 4 Index průmyslové produkce – příspěvky odvětví k meziroční změně
 • Graf 5 Nové zakázky v průmyslu – příspěvky odvětví k meziroční změně
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Veroniky Doležalové, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.07.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz