Průmysl - leden 2022

Průmyslová produkce v lednu mírně vzrostla

11.03.2022
Kód: 150153-22
 

Průmyslová produkce v lednu meziročně reálně vzrostla o 1,0 %. Meziměsíčně byla vyšší o 3,1 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 6,9 %.

„Lednové výsledky průmyslu navázaly na trend ze závěru minulého roku. Výroba motorových vozidel v důsledku přetrvávajícího nedostatku dílů a odstávek sice klesla, ale ostatním průmyslovým odvětvím se dařilo a průmysl jako celek mírně vzrostl,“ říká Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu.

Průmyslová produkcelednu 2022 byla reálně meziměsíčně vyšší o 3,1 %. Meziročně vzrostla o 1,0 %. K  meziročnímu růstu nejvíce přispěla výroba strojů a zařízení a výroba ostatních dopravních prostředků. Zvýšená poptávka v důsledku pandemie přetrvávala ve farmaceutickém průmyslu. Kromě již zmíněného automobilového průmyslu produkce meziročně významněji klesla ještě ve dřevozpracujícím průmyslu. Pokles výroby elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu byl ovlivněn nadprůměrně teplým počasím.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v lednu 2022 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 6,9 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 8,3 %. Tuzemské nové zakázky vzrostly o 3,9 %. Pokles, či spíše stagnaci, zaznamenala pouze dvě ze sledovaných odvětví: výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení a výroba motorových vozidel. K meziročnímu růstu nejvíce přispěl chemický průmysl, kovodělný průmysl a výroba elektrických zařízení. „V posledních třech měsících byla hodnota nově nasmlouvaných zakázek v podstatě stejná. Vysoká tempa růstu ve vybraných průmyslových odvětvích byla opět významně ovlivněna zvyšujícími se cenami,“ říká Iveta Danišová z oddělení statistiky průmyslu.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se lednu 2022 meziročně zvýšil o 0,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v lednu 2022 meziročně vzrostla o 5,7 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v prosinci 2021 v EU27 meziročně vzrostla o 2,5 %. Největší meziroční růst zaznamenala Litva (o 33,3 %) a Bulharsko (o 14,3 %). Naopak nejvíce klesl maltský průmysl. Český průmysl klesl o 1,6 %, výkon německého průmyslu se snížil o 1,8 %.
 

 

Poznámky:

Leden 2022 měl o jeden pracovní den více než leden 2021. V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za leden 2022 revidovány údaje za leden až prosinec 2021.
Meziroční vývoj všech ukazatelů je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.

Metodika:
https://www.czso.cz/csu/czso/prumysl_metodika

 

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Doležalová
, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 734 352 291, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12

Termín ukončení sběru dat: 2. 3. 2022

Navazující výstupy:
časové řady ve
Veřejné databázi, kapitola Průmysl

mezinárodní srovnání v zemích EU:
Eurostat

Termín zveřejnění další RI: 6. 4. 2022

 

 • cpru031122.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
 • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
 • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy)
 • Graf 4 Index průmyslové produkce – příspěvky odvětví k meziroční změně
 • Graf 5 Nové zakázky v průmyslu – příspěvky odvětví k meziroční změně
 • Vyjádření Veroniky Doležalové, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Ivety Danišové z oddělení statistiky průmyslu
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.03.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz