Průmysl - březen 2011

Růst průmyslu táhla zahraniční poptávka

09.05.2011
Kód: r-8001-11
 
Průmyslová produkce v březnu meziročně vzrostla reálně o 9,5 %. Po očištění od sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 0,9 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 9,7 %.


* * *

Průmyslová produkce v březnu 2011 meziročně vzrostla reálně o 9,5 %. Po očištění od sezónních vlivů byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 0,9 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +3,8 procentního bodu, růst o 21,5 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,4 p.b., růst o 17,1 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,3 p.b., růst o 16,4 %). Průmyslová produkce nejvíce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,5 p.b., pokles o 5,0 %), výroba potravinářských výrobků (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 4,5 %) a výroba koksu a rafinovaných ropných produktů (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 15,8 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách se meziročně zvýšily o 10,7 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 19,5 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách meziročně vzrostly o 3,0 %.

Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 9,7 %. Nové zakázky ze zahraničí přitom vzrostly o 18,9 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 4,6 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +4,0 procentního bodu, růst o 13,0 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,9 p.b., růst o 16,7 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +1,4 p.b., růst o 17,8 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 2,7 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 19,9 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců* ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v březnu 2011 meziročně zvýšil o 4,2 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v březnu 2011 meziročně vzrostla o 4,5 % a činila 25 990 Kč.

* * *

Průmysl v 1. čtvrtletí 2011

Průmyslová produkce v 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostla o 12,7 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 11,7 %. V 1. čtvrtletí 2011 bylo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o 1 pracovní den více. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +4,9 procentního bodu, růst o 27,3 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,8 p.b., růst o 23,0 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,5 p.b., růst o 20,0 %). Průmyslová produkce klesla nejvíce v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,5 p.b., pokles odvětví o 4,1 %), výroba potravinářských výrobků (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 2,6 %) a zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků (příspěvek -0,05 p.b., pokles o 1,8 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly v 1. čtvrtletí 2011 meziročně vyšší o 12,9 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků v 1. čtvrtletí 2011 se meziročně zvýšily v běžných cenách o 21,8 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách v 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostly o 5,3 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců* ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v 1. čtvrtletí 2011 meziročně zvýšil o 4,1 %. Jejich průměrná měsíční nominální mzda v 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostla o 4,2 % a činila 24 643 Kč.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích v 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostly o 13,2 %. Nové zakázky ze zahraničí přitom v 1. čtvrtletí 2011 vzrostly o 20,0 %, zatímco tuzemské nové zakázky pouze o 2,2 %.

* * *

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v únoru 2011 v EU 27 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 7,0 %. Údaje za březen 2011 Eurostat zveřejní 12. 5. 2011 v 11.00 h.
Metodická poznámka:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matě jka, tel.:274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 2. 5. 2011
Specifické metodické poznámky: * ) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového odvětví.
Navazující publikace: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 6. 2011  • cpru050911.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce, sezónně očištěné (průměr roku 2005 = 100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.05.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz