Průmysl - duben 2019

Průmyslová produkce i zakázky vzrostly

06.06.2019
Kód: 150153-19
 

Průmyslová produkce v dubnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 3,3 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 0,8 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 9,0 %.

Průmyslová produkce1 v dubnu 2019 byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,8 %. Meziročně vzrostla o 3,3 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,0 procentního bodu, růst o 5,4 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +0,6 p. b., růst o 6,5 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,4 p. b., růst o 3,6 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích opravy a instalace strojů a zařízení (příspěvek -0,15 p. b., pokles o 5,8 %), zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků (příspěvek -0,12 p. b., pokles o 6,0 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek -0,11 p. b., pokles o 1,6 %). Bez očištění byla průmyslová produkce meziročně vyšší o 3,3 % (duben 2019 měl stejný počet pracovních dnů jako duben 2018).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách2 v dubnu 2019 meziročně vzrostly o 7,5 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 4,8 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 11,3 %.

Hodnota nových zakázek2 v dubnu 2019 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 9,0 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 9,0 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 9,1 %. K celkovému meziročnímu růstu nových zakázek přispěla nejvíce odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +5,5 p. b., růst o 15,0 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,8 p. b., růst o 8,3 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,8 p. b., růst o 6,7 %). Nové zakázky klesly pouze v odvětví výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,04 p. b., pokles o 0,6 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců3 v průmyslu se v dubnu 2019 meziročně snížil o 0,4 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v dubnu 2019 meziročně vzrostla o 8,4 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v březnu 2019 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 0,4 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za duben 2019 dne 12. 6. 2019.

 

________________________

Poznámky:
1Meziroční vývoj průmyslové produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.

2Meziroční vývoj tržeb v běžných cenách a hodnoty nových zakázek jsou uváděny neočištěné.
3Ukazatele týkající se zaměstnanosti v průmyslu se vztahují k celé populaci podniků s převažující průmyslovou činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).
V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za duben 2019 revidovány údaje za leden až březen 2019 a rok 2018.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Danišová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 274054191, e-mail: iveta.danisova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 31. 5. 2019

Navazující výstupy: časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 8. 7. 2019

 

 • cpru060619.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, očištěno o vliv počtu pracovních dnů)
 • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
 • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
 • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)
 • Tiskové sdělení: Průmyslová produkce i zakázky vzrostly
 • Vyjádření Ivety Danišové, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.06.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz