Průmysl - leden 2018

Průmyslová produkce meziročně vzrostla

15.03.2018
Kód: 150153-18
 

Průmyslová produkce v lednu meziročně vzrostla reálně o 5,5 %. Po očištění o sezónní vlivy klesla v porovnání s předchozím měsícem o 0,6 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 3,4 %.

Průmyslová produkce byla v lednu 2018 po vyloučení sezónních vlivů reálně meziměsíčně nižší o 0,6 %. V porovnání se stejným měsícem předchozího roku vzrostla reálně o 5,5 %. Leden 2018 měl stejný počet pracovních dnů jako leden 2017. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,1 procentního bodu, růst o 5,6 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,0 p. b., růst o 13,9 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,98 p. b., růst o 15,3 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -2,3 p. b., pokles o 16,1 %) a těžba a dobývání (příspěvek -0,1 p. b., pokles o 4,1 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v lednu 2018 meziročně vzrostly o 4,8 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 4,5 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 5,1 %.

Hodnota nových zakázek v lednu 2018 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 3,4 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 3,9 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 2,2 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem přispěla nejvíce odvětví výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +1,1 p. b., růst o 20,9 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,0 p. b., růst o 9,4 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,6 p. b., růst o 6,6 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,6 p. b., pokles o 8,3%) a výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -0,4 p. b., pokles o 1,0 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v lednu 2018 meziročně zvýšil o 2,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v lednu 2018 meziročně vzrostla o  9,6 % a činila 31 946 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v prosinci 2017 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 4,8 %.

* * *

Spolu s publikováním výsledků za leden 2018 došlo ke změně bazického období u krátkodobých statistik. Indexy jsou nově poměřovány k průměru roku 2015 (předtím 2010). Více informací v Tiskové zprávě ze dne 12. 3. 2018.

_______________
Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Danišová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 274054191, e-mail: iveta.danisova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 13. 3. 2018
Navazující výstupy: časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 4. 2018

  • cpru031518.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, sezónně neočištěno)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
  • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)
  • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.03.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz