Průmysl - červenec 2013

Průmyslová produkce meziměsíčně mírně vzrostla

06.09.2013
Kód: r-8001-13
 
Průmyslová produkce v červenci meziročně vzrostla reálně o 2,1 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 2,8 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 0,4 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 9,0 %.

Průmyslová produkce v červenci 2013 meziročně reálně vzrostla o 2,1 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 2,8 %. Červenec 2013 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 2 pracovní dny více. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 0,4 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,0 procentního bodu, růst o 11,2 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,7 p.b., růst o 8,3 %) a výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +0,5 p.b., růst o 8,0 %). Průmyslová produkce nejvíce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,8 procentního bodu, pokles o 5,9 %), těžba a dobývání (příspěvek -0,5 p.b., pokles o 11,2 %) a výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 2,7 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v červenci 2013 meziročně vzrostly o 3,7 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 6,6 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 0,7 %.

Hodnota nových zakázek v červenci 2013 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 9,0 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 10,2 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 6,6 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +3,0 procentního bodu, růst o 9,0 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +2,4 p.b., růst o 19,4 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +2,1 p.b., růst o 17,2 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -1,3 procentního bodu, pokles o 12,9 %), výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,7 p.b., pokles o 10,3 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 1,2 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců * ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v červenci 2013 meziročně snížil o 1,3 %. Průměrná měsíční nominální hrubá mzda těchto zaměstnanců v červenci 2013 meziročně vzrostla o 3,3 % a činila 27 303 Kč.

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v červnu 2013 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 0,4 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za červenec 2013 Eurostat zveřejní 12. 9. 2013 v 11.00 h.
________________________

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v jiném odvětví než je průmysl.


Poznámky:
V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za červenec 2013 revidovány údaje za duben až červen 2013.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 30. 8. 2013
Navazující výstupy: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 10. 2013  • cpru090613.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.09.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz