Průmysl - prosinec 2016

Průmyslová produkce v roce 2016 vzrostla o 2,9 %

07.02.2017
Kód: 150153-16
 

Průmyslová produkce v prosinci meziročně vzrostla reálně o 2,7 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů nižší o 2,2 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 9,4 %.

V roce 2016 průmyslová produkce vzrostla meziročně o 2,9 %. Hodnota nových zakázek byla vyšší o 4,5 %. Zaměstnanost vzrostla o 2,8 %.

Průmyslová produkce v prosinci 2016 meziročně reálně vzrostla o 2,7 %. Po očištění od sezónních vlivů byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 2,2 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +1,34 procentního bodu, růst o 10,1 %), výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,28 p.b., růst o 7,6 %) a výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +0,4 p.b., růst o 8,0 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích těžba a dobývání (příspěvek -1,0 p.b., pokles o 26,5 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 4,3 %) a výroba potravinářských výrobků (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 5,1 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v prosinci 2016 meziročně vzrostly o 4,6 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 5,7 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 3,5 %.

Hodnota nových zakázek v prosinci 2016 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla
o 9,4 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 12,6 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 3,5 %.
K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +6,9 p.b., růst o 18,2 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,9 p.b., růst o 7,7 %) a  výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,7 p.b., růst o 7,5 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 10,6 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 13,4 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v prosinci 2016 meziročně zvýšil o 2,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v prosinci 2016 meziročně vzrostla o 1,7 % a činila 30 260 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v listopadu 2016 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 3,1 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za prosinec 2016 Eurostat zveřejní 14. 2. 2017 v 11.00 h.

Průmysl ve 4. čtvrtletí 2016
Průmyslová produkce ve 4. čtvrtletí 2016 meziročně vzrostla o 2,7 %. V porovnání se 3. čtvrtletím 2016 byla sezónně očištěná produkce o 2,4 % vyšší.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 4. čtvrtletí 2016 meziročně vyšší o 3,3 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 4,1 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 2,3 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 4. čtvrtletí 2016 meziročně vzrostly o 5,9 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 8,1 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 1,7 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se ve 4. čtvrtletí 2016 meziročně zvýšil o 2,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2016 meziročně vzrostla o 3,5 % a činila 31 123 Kč.

Průmysl v roce 2016
Průmyslová produkce v roce 2016 meziročně vzrostla o 2,9 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví  výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,0 p.b., růst o 11,0 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,4 p.b., růst o 4,5 %) a výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +0,3 p.b., růst o 4,9 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích těžba a dobývání (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 9,0 %), výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 7,0 %) a výroba potravinářských výrobků (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 2,5 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly v roce 2016 meziročně vyšší o 1,0 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 2,7 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 1,3 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích v roce 2016 meziročně vzrostly o 4,5 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 6,4 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 0,9 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v roce 2016 meziročně zvýšil o 2,8 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v roce 2016 meziročně vzrostla o 3,8 % a činila 29 376 Kč.

____________________
Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Doležalová, tel.: 274054286, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 1. 2. 2017
Navazující výstupy: časové řady
https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr

Termín zveřejnění další RI: 15. 3. 2017

  • cpru020717.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.02.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz