Průmysl - prosinec 2011

Průmyslová produkce v roce 2011 vzrostla o 6,9 %

06.02.2012
Kód: r-8001-11
 
Průmyslová produkce v prosinci meziročně vzrostla reálně o 2,0 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů nižší o 0,8 %. Hodnota nových zakázek meziročně klesla o 1,2 %.
V roce 2011 průmyslová produkce vzrostla meziročně o 6,9 %. Hodnota nových zakázek byla vyšší o 5,4 %.

Průmysl v prosinci 2011

Průmyslová produkce v prosinci 2011 meziročně reálně vzrostla o 2,0 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 4,4 %. Prosinec 2011 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den méně. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 0,8 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,0 procentního bodu, růst o 11,5 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,4 p.b., růst o 14,8 %) a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +0,6 p.b., růst o 28,2 %). Průmyslová produkce nejvíce klesla v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -1,1 p.b., pokles o 26,9 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,8 p.b., pokles o 6,4 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek -0,5 p.b., pokles o 30,1 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách se meziročně zvýšily o 2,4 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 11,5 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 4,2 %.

Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně klesla o 1,2 %. Nové zakázky ze zahraničí přitom vzrostly o 10,3 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 17,1 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,5 procentního bodu, růst o 5,4 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,4 p.b., růst o 12,2 %) a výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +0,8 p.b., růst o 12,1 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -3,0 procentního bodu, pokles o 22,4 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -1,2 p.b., pokles o 43,1 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -0,8 p.b., pokles o 6,4 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců* ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v prosinci 2011 meziročně zvýšil o 1,7 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v prosinci 2011 meziročně vzrostla o 0,3 % a činila 27 453 Kč.

Průmysl ve 4. čtvrtletí 2011

Průmyslová produkce ve 4. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostla o 3,1 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 3,8 %. Ve 4. čtvrtletí 2011 bylo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o 1 pracovní den méně.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 4. čtvrtletí 2011 meziročně vyšší o 3,9 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 13,3 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 3,7 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 4. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostly o 1,8 %. Nové zakázky ze zahraničí přitom vzrostly o 9,8 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 10,5 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců* ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se ve 4. čtvrtletí 2011 meziročně zvýšil o 1,8 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostla o 1,8 % a činila 27 505 Kč.

Průmysl v roce 2011

Průmyslová produkce v roce 2011 meziročně vzrostla o 6,9 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +3,7 procentního bodu, růst o 21,2 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,0 p.b., růst o 12,3 %) a výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +0,6 p.b., růst o 10,1 %). Průmyslová produkce klesla nejvíce v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,4 p.b., pokles odvětví o 9,8 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 2,8 %) a výroba potravinářských výrobků (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 4,6 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly v roce 2011 meziročně vyšší o 7,2 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 16,2 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 0,4 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích v roce 2011 meziročně vzrostly o 5,4 %. Nové zakázky ze zahraničí přitom vzrostly o 12,1 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 5,1 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců* ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v roce 2011 meziročně zvýšil o 3,0 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v roce 2011 meziročně vzrostla o 3,3 % a činila 25 759 Kč.


Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v listopadu 2011 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 0,2 %. Údaje za prosinec 2011 Eurostat zveřejní 14. 2. 2012 v 11.00 h.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka , tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 31. 1. 2012
Specifické metodické poznámky: * ) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového odvětví.
Navazující publikace časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 13. 3. 2012  • cpru026012.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce, sezónně očištěné (průměr roku 2005 = 100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.02.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz