Průmysl - prosinec 2018

Průmyslová produkce se v roce 2018 zvýšila o 3,0 %

06.02.2019
Kód: 150153-18
 

Průmyslová produkce v prosinci po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 1,8 %, bez očištění byla nižší o 1,4 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 0,6 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 4,8 %. V roce 2018 průmyslová produkce vzrostla meziročně o 3,0 %. Hodnota nových zakázek byla vyšší o 3,7 %. Zaměstnanost vzrostla o 1,4 % a průměrná mzda se zvýšila o 7,5 %.

Průmyslová produkce v prosinci 2018 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,6 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 1,8 %, bez očištění se snížila o 1,4 %. Prosinec 2018 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. K meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -1,2 procentního bodu, pokles o 7,0 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,7 p. b., pokles o 7,1 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -0,4 p. b., pokles o 4,3 %). Průmyslová produkce vzrostla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +1,2 p. b., růst o 9,2 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +0,7 p. b., růst o 31,7 %) a výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,4 p. b., růst o 11,3 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v prosinci 2018 meziročně vzrostly o 1,1 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 0,5 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 3,1 %.

Hodnota nových zakázek v prosinci 2018 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 4,8 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 5,4 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 3,4 %. K celkovému meziročnímu poklesu nových zakázek přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -5,1 p. b., pokles o 13,6 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,8 p. b., pokles o 6,6 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek -0,4 p. b., pokles o 4,2 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +0,8 p. b., růst o 28,2 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,4 p. b., růst o 3,6 %) a výroba papíru a výrobků z papíru (příspěvek +0,2 p. b., růst o 9,9 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v prosinci 2018 meziročně zvýšil o 0,4 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v prosinci 2018 meziročně vzrostla o 6,6 % a činila 34 271 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v listopadu 2018 v EU28 meziročně klesla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 2,2 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za prosinec 2018 dne 13. 2. 2019.
 

Průmysl ve 4. čtvrtletí 2018

Průmyslová produkce ve 4. čtvrtletí 2018 po vyloučení sezónních vlivů byla v porovnání se 3. čtvrtletím 2018 vyšší o 0,4 %. Meziročně vzrostla o 3,6 %. Ve 4. čtvrtletí 2018 bylo o jeden pracovní den více.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 4. čtvrtletí 2018 meziročně vyšší o 6,9 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 6,8 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 7,1 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 4. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostly o 4,6 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 4,3 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 5,1 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se ve 4. čtvrtletí 2018 meziročně zvýšil o 0,6 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostla o 7,3 % a činila 35 825 Kč.
 

Průmysl v roce 2018

Průmyslová produkce v roce 2018 meziročně vzrostla o 3,0 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,44 p. b., růst o 13,7 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,43 p. b., růst o 4,1 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,36 p. b., růst o 5,5 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba usní a souvisejících výrobků (příspěvek -0,04 p. b., pokles o 21,0 %) a těžba a dobývání (příspěvek -0,02 p. b., pokles o 0,8 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly v roce 2018 meziročně vyšší o 3,5 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 2,9 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 4,3 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích v roce 2018 meziročně vzrostly o 3,7 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 3,9 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 3,1 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v roce 2018 meziročně zvýšil o 1,4 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v roce 2018 meziročně vzrostla o 7,5 % a činila 33 775 Kč.
 

________________

Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Danišová
, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 274054191, e-mail: iveta.danisova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 1. 2. 2019
Navazující výstupy: časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr

Termín zveřejnění další RI: 15. 3. 2019

 

  • cpru020619.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, sezónně neočištěno)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
  • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.02.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz