Změna báze v rámci krátkodobých statistik

 

12. března 2018

Spolu s publikováním výsledků za leden 2018 dochází ke změně bazického období u krátkodobých statistik. Indexy budou nově poměřovány k průměru roku 2015 (předtím 2010). Tato změna se týká měsíčních statistik průmyslu, stavebnictví, maloobchodu a služeb.


Jedná se o standardní krok prováděný v pětileté periodě a koordinovaný v rámci Evropského statistického systému. V případě statistiky průmyslu se tato změna týká ukazatelů index průmyslové produkce, tržby z průmyslové činnosti a nové průmyslové zakázky. Ve statistice stavebnictví jde o ukazatel index stavební produkce. U statistiky maloobchodu a služeb se jedná o ukazatel index tržeb.

Do nově publikovaných výsledků se promítá několik metodických změn. Došlo k použití nových váhových schémat odvozených z výsledků strukturální podnikové statistiky za rok 2015. Pro přepočet do stálých cen byly použity nové cenové indexy (též na bázi roku 2015). Byla využita nejaktuálnější administrativní data. A pro sezónní očištění byly vytvořeny nové modely v programu JDEMETRA+.

První výsledky založené na výše uvedených metodických změnách budou publikovány 15. března 2018 v Rychlých informacích za měsíc leden 2018.

Společně s výsledky za leden 2018 budou nově publikovány přepočtené časové řady zpětně až do roku 2000 za vybrané základní ukazatele. Spolu s tímto přepočtem byla zároveň provedena revize výsledků za rok 2017.

Doposud publikované časové řady, které byly do konce roku 2017 publikovány na bázi roku 2010, budou nadále k dispozici na webových stránkách ČSÚ v archivu časových řad.

Bližší informace o použitých metodách a postupech při změně báze naleznete na webu u jednotlivých Rychlých informací v rubrice Metodika.

 

Kontakt
Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 778 727 232
E
petra.bacova@czso.cz | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz180312_zmena_baze_v_ramci_kratkodobych_statistik.docx