Maloobchod - září 2022

Maloobchodní tržby klesly meziročně pátý měsíc v řadě

08.11.2022
Kód: 120019-22
 

Meziročně se tržby v maloobchodě v září snížily reálně o 5,6 %, meziměsíčně vzrostly o 0,8 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) zvýšily v září reálně o 0,8 %, v tom za pohonné hmoty vzrostly o 2,8 %, za nepotravinářské zboží o 0,7 % a za potraviny o 0,5 %.

Meziročně se maloobchodní tržby snížily reálně o 5,6 %, v tom za pohonné hmoty klesly o 6,1 %, za nepotravinářské zboží o 5,8 % a za potraviny o 5,3 %.

„Meziročně maloobchodní tržby v září klesly pátý měsíc v řadě. Oproti předchozímu měsíci pokles zmírnil u prodeje potravin, nepotravinářského zboží i pohonných hmot. Méně zboží než vloni se prodalo ve všech sortimentních typech prodejen s výjimkou farmaceutických a zdravotnických obchodů. Těm tržby rostly nepřetržitě již osmnáct měsíců,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ.

Tržby ve specializovaných prodejnách s výrobky pro domácnost klesly o 9,9 %, s počítačovým a komunikačním zařízením o 7,8 %, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 4,6 %, s oděvy a obuví o 4,2 % a s kosmetickými a toaletními výrobky o 2,2 %. Naopak rostly tržby v prodejnách s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 6,0 %. Nižší tržby než loni zaznamenaly jak specializované prodejny potravin (o 9,6 %), tak i nespecializované prodejny s převahou potravin (o 5,1 %). V nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se tržby zvýšily o 5,4 %. Internetovým a zásilkovým obchodům2) se tržby snížily o 3,6 %.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) reálně meziměsíčně vzrostly o 1,7 %. Meziročně se tržby zvýšily o 1,0 %, přičemž za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly o 2,8 %, naopak za opravy motorových vozidel tržby klesly o 5,6 %.

Za celé třetí čtvrtletí se maloobchodní tržby snížily reálně meziročně o 7,2 %, v tom tržby za pohonné hmoty klesly o 10,2 %, za nepotravinářské zboží o 7,6 % a za potraviny o 5,6 %. Za prodej a opravy motorových vozidel se tržby snížily o 3,7 %,dodává Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.


____________________

Poznámky:

Všechny údaje v Rychlých informacích jsou uvedeny ve stálých cenách. Meziroční vývoj je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc srpen 2022 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za září 2022 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2022 budou zveřejněny v březnu 2023.

Metodika: https://www.czso.cz/csu/czso/metodika_mesicni_indexy_trzeb_v_odvetvi_obchodu_ubytovani_a_stravovani
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.

2) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, 732349448, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, 735130284, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz   
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 27. 10. 2022
Termín ukončení zpracování: 2. 11. 2022
Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31029
Termín zveřejnění další RI: 6. 12. 2022

 

 • cmal110822.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, stálé ceny, kalendářně očištěné údaje)
 • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (bazické indexy, stálé ceny)
 • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (meziroční indexy, stálé ceny)
 • Graf 3 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno, stálé ceny)
 • Graf 4 Tržby v maloobchodě – příspěvky vybraných odvětví CZ-NACE k meziroční změně (kalendářně očištěné údaje)
 • Vyjádření Jany Gotvaldové, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.11.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz