Maloobchod - listopad 2023

Tržby maloobchodu meziročně vzrostly

12.01.2024
Kód: 120019-23
 

Meziročně se tržby v maloobchodě v listopadu zvýšily reálně o 0,9 %, meziměsíčně vzrostly o 1,0 %. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel vzrostly meziročně o 4,7 % a meziměsíčně o 0,8 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) zvýšily v listopadu reálně o 1,0 %, v tom za pohonné hmoty vzrostly o 3,7 %, za potraviny o 1,0 % a za nepotravinářské zboží o 0,5 %.

Meziročně se maloobchodní tržby v listopadu zvýšily reálně o 0,9 %, přičemž za pohonné hmoty vzrostly o 3,7 % a za nepotravinářské zboží o 1,3 %, naopak za potraviny klesly o 0,7 %.

„Maloobchodní tržby po očištění o cenové vlivy po osmnácti měsících poklesu zaznamenaly v listopadu meziroční růst. Na zvýšení se podílel prodej nepotravinářského zboží a pohonných hmot. I nadále však pokračoval pokles tržeb za prodej potravin,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ.

Tržby ve specializovaných prodejnách s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím meziročně vzrostly o 9,9 %, s kosmetickými a toaletními výrobky o 7,2 %, s počítačovým a komunikačním zařízením o 6,6 % a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 0,3 %. Naopak tržby klesly v prodejnách s výrobky pro domácnost o 6,5 % a s oděvy a obuví o 6,2 %. Tržby ve specializovaných prodejnách potravin se snížily o 1,4 % a v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin o 0,7 %. V nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se tržby zvýšily o 9,3 %. Internetovým a zásilkovým obchodům2) tržby vzrostly o 5,6 %.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) reálně meziměsíčně vzrostly o 0,8 %. Meziročně se tržby zvýšily o 4,7 %, v tom za opravy motorových vozidel vzrostly o 5,7 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 4,4 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

________________
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2)
 CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Poznámky:
Všechny údaje v Rychlých informacích jsou uvedeny ve stálých cenách. Meziroční vývoj je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc říjen 2023 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za listopad 2023 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2023 budou zveřejněny v březnu 2024.

Metodika: 
https://www.czso.cz/csu/czso/metodika_mesicni_indexy_trzeb_v_odvetvi_obchodu_ubytovani_a_stravovani

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Pavel Vančura, ředitel odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052096, 732348337, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, 735130284, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz   

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat:
3. 1. 2024
Termín ukončení zpracování: 8. 1. 2024

Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi:
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31029

Termín zveřejnění další RI: 7. 2. 2024

  • cmal011224.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, stálé ceny, kalendářně očištěné údaje)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (bazické indexy, stálé ceny)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (meziroční indexy, stálé ceny)
  • Graf 3 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno, stálé ceny)
  • Graf 4 Tržby v maloobchodě – příspěvky vybraných odvětví CZ-NACE k meziroční změně (kalendářně očištěné údaje)
  • Vyjádření Jany Gotvaldové, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.01.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz