Maloobchod - únor 2012

Delší únor ovlivnil prodej v maloochodě

04.04.2012
Kód: r-9101-12
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy klesly v únoru reálně meziměsíčně o 0,2 %, meziročně očištěné o vliv počtu pracovních a kalendářních dní se snížily o 1,6 %. Bez očištění vzrostly tržby meziročně o 1,6 %, k čemuž přispěl zejména vyšší počet pracovních a kalendářních dní a prodej v motoristickém segmentu.

Po očištění o sezónní vlivy se tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel v únoru reálně meziměsíčně snížily o 0,2 % a meziročně očištěné o pracovní a kalendářní dny klesly o 1,6 %. Meziroční růst tržeb bez očištění o 1,6 % byl ovlivněn zejména vyšším počtem pracovních i kalendářních dní (+1) a prodejem motorových vozidel (viz tabulka č. 2).

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se zvýšily reálně meziměsíčně o 1,4 % a meziročně očištěné o pracovní dny o 0,4 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 3,5 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 3,7 % a za opravy o 2,0 %.

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby snížily reálně meziměsíčně o 0,9 % a meziročně očištěné o pracovní dny klesly o 2,6 %. Neočištěné tržby se zvýšily meziročně o 0,7 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 2,1 %, zatímco za pohonné hmoty a potraviny klesly o 0,9 %, resp. o 0,4 %.

Nejvíce vzrostly tržby v prodejnách s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 9,4 % a s počítačovým a komunikačním zařízením o 8,5 %. Dařilo se také prodejcům textilu a obuvi (růst o 3,8 %), prodeji přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 3,4 %) a specializovaným prodejnám s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 2,8 %). Kromě již zmiňovaného prodeje pohonných hmot klesly tržby v nespecializovaných prodejnách o 0,9 % (z toho v prodejnách s převahou potravin o 0,5 %) a ve specializovaných prodejnách s výrobky pro domácnost (o 0,1 %).

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 102,1 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot a potravin. Naopak nejvíce se snížily ceny v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).


Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel. 274052681, e-mail: marcela.masatova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 27. 3. 2012
Termín ukončení zpracování: 30. 3. 2012
Navazující publikace: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).
Termín zveřejnění další RI: 7. 5. 2012
Data za měsíc leden 2012 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za únor 2012 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2012 budou známy nejpozději v červnu 2013.  • cmal040412.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.04.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz