Maloobchod - listopad 2018

Listopad lákal k vánočním nákupům

11.01.2019
Kód: 120019-18
 

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v listopadu zvýšily reálně o 5,0 %, bez očištění o 6,1 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 1,4 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) po očištění o sezónní vlivy zvýšily v listopadu reálně o 1,4 %. Tržby za potraviny vzrostly o 2,7 %, za pohonné hmoty o 0,8 % a za nepotravinářské zboží o 0,5 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 5,0 %, přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 7,1 %, za pohonné hmoty o 2,9 % a za potraviny o 2,0 %. V listopadu 2018 bylo o jeden pracovní den více než v listopadu 2017.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 6,1 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 8,9 %, za pohonné hmoty o 4,3 % a za potraviny o 2,8 %.

Na celkový vývoj maloobchodních tržeb měl největší vliv růst prodeje zboží internetových obchodů a zásilkových služeb (růst o 22,6 %). Vyšší tržby zaznamenaly všechny hlavní sortimentní skupiny prodejen. V prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením se tržby zvýšily o 11,7 %, s oděvy a obuví o 7,7 %, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 6,4 %, s výrobky pro domácnost o 5,6 % a s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím o 3,8 %. Tržby nespecializovaných prodejen s převahou potravin se zvýšily o 2,9 % a specializovaných prodejen potravin o 0,7 %.

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,5 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží a výrobků pro domácnost. Naopak ceny klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením, s oděvy a obuví a s potravinami.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) vzrostly reálně meziměsíčně o 0,2 % a očištěné o kalendářní vlivy se snížily meziročně o 5,7 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 2,6 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se snížily o 2,8 % a za opravy motorových vozidel o 1,7 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.

____________________
Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Data za měsíc listopad 2018 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2018 budou publikovány v červnu 2019.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová
, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz 
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat:
3. 1. 2019
Termín ukončení zpracování: 8. 1. 2019
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách
(https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).

Termín zveřejnění další RI: 5. 2. 2019

 • cmal011119.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny
 • Tiskové sdělení: Listopad lákal k vánočním nákupům
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.01.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz