Maloobchod - září 2012

Září lákalo k nákupům oděvů a obuvi

05.11.2012
Kód: r-9101-12
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy vzrostly v září reálně meziměsíčně o 0,4 % a meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní se zvýšily o 0,2 %. Bez očištění se tržby meziročně snížily o 3,3 %, částečně i vlivem o dva dny nižšího počtu pracovních dní letos než loni.

Po očištění o sezónní vlivy se tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel v září reálně meziměsíčně zvýšily o 0,4 % a meziročně očištěné o pracovní dny o 0,2 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 3,3 %. Vývoj mimo jiné souvisel s nižším počtem pracovních dní (-2), což se promítlo do snížení prodeje sortimentů citlivě reagujících na meziročně rozdílný počet pracovních dní, tj. motorových vozidel a oprav, nepotravinářského zboží a pohonných hmot. Naopak na prodej potravin neměl různý počet pracovních dní podstatný vliv.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se zvýšily reálně meziměsíčně o 2,8 % a meziročně očištěné o pracovní dny o 1,5 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 4,4 %, v tom za opravy o 10,8 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 3,4 %.

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby snížily reálně meziměsíčně o 0,6 % a meziročně očištěné o pracovní dny o 0,4 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 2,9 %, v tom za potraviny o 5,9 %, nepotravinářské zboží o 1,4 % a pohonné hmoty o 0,8 %.

Ze sledovaných sortimentů měl největší vliv na celkový pokles prodej potravin ve specializovaných i nespecializovaných prodejnách (o 10,1 %, resp. o 5,6 %). Vývoj v této sortimentní skupině určují především tržby podniků se 100 a více zaměstnanci, které tvoří zhruba 80 % celkových tržeb podniků s potravinami a které vykázaly pokles o 4,4 %. Tržby klesly rovněž ve specializovaných prodejnách s výrobky pro domácnost (o 3,6 %), s počítačovým a komunikačním zařízením (o 3,5 %) a s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 2,6 %). Naopak zájem spotřebitelů podporovaný akčními slevami se soustředil na nákup oděvů a obuvi (růst o 11,6 %), i když vysoký růst byl částečně ovlivněn nízkou výchozí základnou. Přetrvával zájem o nákupy přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (růst o 3,9 %) a výrobků pro kulturu, sport a rekreaci (o 2,8 %).

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 101,4 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot a potravin. Naopak pokračovalo snižování cen v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).

Za celé 3. čtvrtletí 2012 se tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu snížily reálně meziročně o 1,3 % (ve 3. čtvrtletí 2012 bylo o jeden pracovní den méně), v tom v motoristickém segmentu o 2,8 % a v samotném maloobchodě (včetně prodeje pohonných hmot) o 0,7 %. Tržby za potraviny klesly o 3,2 %, za pohonné hmoty a nepotravinářské zboží naopak vzrostly (o 0,8 %, resp. o 0,6 %).


Poznámky:
Data za měsíc září 2012 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2012 budou známy nejpozději v červnu 2013.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel. 274052681, e-mail: marcela.masatova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 26. 10. 2012
Termín ukončení zpracování: 31. 10. 2012
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).
Termín zveřejnění další RI: 5. 12. 2012  • cmal110512.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.11.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz