Maloobchod - květen 2013

Pokračoval růst maloobchodních tržeb

04.07.2013
Kód: r-9101-13
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy vzrostly v květnu reálně meziměsíčně o 1,7 % a meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní se zvýšily o 1,2 %, stejně jako bez očištění. Růst zaznamenal prodej v motoristickém segmentu i v maloobchodě.

Sezónně očištěné tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel se zvýšily v květnu reálně meziměsíčně o 1,7 %; meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní o 1,2 %, stejný růst zaznamenaly tržby bez očištění. Na růst tržeb působil při stejném počtu pracovních dní letos i loni více motoristický segment než samotný maloobchod (viz tabulka č. 2).

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se zvýšily reálně meziměsíčně o 1,0 %; meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní i neočištěné vzrostly o 3,8 %. Meziročně neočištěné tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se zvýšily o 4,0 % a za opravy o 3,0 %.

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) sezónně očištěné tržby vzrostly reálně meziměsíčně o 2,3 % a meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní o 0,2 % shodně jako bez očištění. Meziročně neočištěné tržby za prodej nepotravinářského zboží vzrostly o 1,4 %, naopak za pohonné hmoty a potraviny klesly (o 2,9 %; resp. o 0,3 %).

Nejrychleji rostl prodej přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 22,7 %). K celkovému růstu tržeb přispěl také maloobchod s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 7,1 %), s počítačovým a komunikačním zařízením (o 6,6 %), s textilem a obuví (o 6,0 %) a s potravinami v nespecializovaných prodejnách (o 0,2 %). Naopak přetrvával pokles prodeje ve specializovaných prodejnách potravin (o 6,7 %), farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží (o 3,6 %) a výrobků pro domácnost (o 2,6 %).

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 99,1 %. Nejvyšší meziroční růst cen byl zaznamenán u potravin a farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží, naopak u většiny nepotravinářského zboží pokračovalo snižování cen, nejvýrazněji v sortimentu počítačového a komunikačního zařízení.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).


Poznámky:
Data za měsíc květen 2013 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2013 budou známy nejpozději v červnu 2014.
Byly revidovány časové řady bazických indexů od ledna 2012.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel. 274052681, e-mail: marcela.masatova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 26 . 6 . 2013
Termín ukončení zpracování: 1 . 7. 2013
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).
Termín zveřejnění další RI: 5 . 8. 2013  • cmal070413.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.07.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz