Maloobchod - září 2014

Pokračoval meziroční růst maloobchodních tržeb

05.11.2014
Kód: 120019-14
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy vzrostly v září reálně meziměsíčně o 0,3 %. Meziročně se tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní zvýšily o 4,5 %, bez očištění o 6,2 %. Tržby rostly v motoristickém segmentu i v samotném maloobchodě.

Sezónně očištěné tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel (CZ-NACE 45+47) se zvýšily v září reálně meziměsíčně o 0,3 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy vzrostly o 4,5 %. K meziročnímu růstu tržeb bez očištění o 6,2 % přispěl při vyšším počtu pracovních dní (+1) více motoristický segment než samotný maloobchod (viz tabulka č. 2).

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) vzrostly reálně meziměsíčně o 0,6 % a meziročně očištěné tržby o kalendářní vlivy se zvýšily o 11,7 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 15,3 %, v tom za opravy o 18,3 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 14,6 %.

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) sezónně očištěné tržby klesly reálně meziměsíčně o 0,3 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy vzrostly o 1,2 %. Neočištěné tržby se zvýšily meziročně o 2,4 %, v tom za nepotravinářské zboží o 3,7 %, za pohonné hmoty o 2,8 % a za potraviny o 0,5 %.

Nejvyšší růst zaznamenal prodej přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 22,6 %) a specializovaný maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením (o 20,8 %). Rostly také tržby za prodej výrobků pro domácnost (o 3,3 %), výrobků pro kulturu, sport a rekreaci (o 2,5 %) a farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží (o 2,4 %). Tržby za potraviny byly vyšší v nespecializovaných prodejnách o 0,3 % a ve specializovaných o 3,7 %. Naopak snížení vykázaly specializované prodejny oděvů a obuvi (o 2,6 %).

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,6 %. Ke zvýšení cen došlo zejména v prodejnách oděvů a obuvi, farmaceutického a zdravotnického zboží a potravin, naopak ceny se snížily v prodejnách počítačového a komunikačního zařízení a výrobků pro domácnost.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).

Za celé 3 . čtvrtletí 2014 se tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu zvýšily reálně meziročně o 5,1 % (ve 3. čtvrtletí 2014 bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o jeden pracovní den více), v tom v motoristickém segmentu o 13,2 % a v samotném maloobchodě (včetně prodeje pohonných hmot) o 1,8 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 3,8 % a za pohonné hmoty o 0,2 %, za potraviny naopak klesly o 0,2 %.


Poznámky:
Data za měsíc září 2014 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2014 budou známy nejpozději v červnu 2015 .
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel. 274052681, e-mail: marcela.masatova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 29. 10 . 2014
Termín ukončení zpracování: 31. 10. 2014
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).
Termín zveřejnění další RI: 5 . 12. 2014  • cmal110514.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.11.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz