Maloobchod - leden 2010

Výprodeje v lednu nezabraly, spotřebitelé si nakoupili už v prosinci

16.03.2010
Kód: r-9101-10
 
Sezónně očištěné tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu sice v lednu meziměsíčně reálně vzrostly o 0,6 %, avšak pouze vlivem zvýšeného prodeje motorových vozidel, naopak prodej nepotravinářského zboží se snížil. Meziročně klesly tržby o 3,6 %, bez očištění o 5,0 %, částečně i vlivem o jeden den nižšího počtu pracovních dní letos než loni.


* * *

Po očištění o sezónní vlivy, kalendářní a pracovní dny se tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu v lednu zvýšily meziměsíčně reálně o 0,6 % a meziročně klesly o 3,6 % (po očištění pouze o pracovní dny o 3,4 %). Sezónně neočištěné tržby se snížily o 5,0 % (bylo o jeden pracovní den méně než ve stejném měsíci 2009). Na pokles působil více maloobchod (-3,4 p.b.) než motoristický segment (-1,6 p.b.).

* * *

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se zvýšily meziměsíčně reálně o 5,6 % a meziročně klesly o 3,7 %. Neočištěné tržby se snížily meziročně o 6,2 %, v tom za prodej motorových vozidel o 3,7 % a za opravy o 17,7 %. Motoristický segment svým meziměsíčním růstem a nejnižším meziročním poklesem od dubna 2009 signalizuje naději na postupné zlepšování situace v prodejích zejména osobních motorových vozidel.

* * *

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby snížily meziměsíčně reálně o 1,2 % a meziročně o 3,5 %. Meziroční pokles byl nejvyšší v časové řadě od r. 2000, podílelo se na něm téměř výhradně nepotravinářské zboží a pohonné hmoty. Sezónně neočištěné tržby klesly meziročně o 4,6 %, v tom za pohonné hmoty a nepotravinářské zboží se snížily (o 9,3 %, resp. o 6,7 %), naopak za potraviny vzrostly o 0,3 %.

Specializovaný maloobchod s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím zaznamenal nejvyšší pokles tržeb mezi všemi významnými sortimenty (o 9,4 %), výrazně klesl prodej pohonných hmot (o 9,3 %), kde pravděpodobně působil kombinovaný vliv mrazivého počasí a vysokých cen. Rovněž klesl prodej výrobků pro domácnost (o 9,0 %), potravin ve specializovaných prodejnách (o 7,0 %) a oděvů a obuvi (o 5,9 %). Ostatní nepotravinářské zboží se také prodávalo méně než v lednu předchozího roku, ale pokles byl mírnější. Spotřebitelé zřejmě využili prodejní slevy ve větší míře již v závěru roku 2009 a v lednu nakupovali méně. Rostly pouze tržby nespecializovaným prodejnám s převahou potravin o 1,0 %, kam patří i velké obchodní řetězce a maloobchodu s počítačovým a komunikačním zařízením o 0,7 %.

Cenový deflátor ke stejnému období předcházejícího roku byl 100,7 %. Výrazně vzrostly ceny pohonných hmot (o 21,3 %), podstatně méně pak ceny za léky a zdravotnické potřeby (o 2,4 %). Naopak nejvíce se snížily ceny počítačových a komunikačních zařízení (o 8,3 %), za použité zboží (o 6,1 %), oděvů a obuvi (o 3,8 %), výrobků pro kulturu a rekreaci (o 3,6 %), zboží prodávaného přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 3,2 %) a v nespecializovaných prodejnách (o 3,1 %).

Podle údajů zveřejněných Eurostatem se v lednu sezónně očištěné tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) v EU 27 snížily meziměsíčně reálně o 0,3 %, meziročně po očištění o pracovní dny klesly o 1,6 %. Nejvíce se tržby snížily v Lotyšsku (o 16,0 %), v Litvě (o 13,6 %) a v Rumunsku (o 10,3 %), nejrychleji rostly ve Švédsku (o 3,4 %), na Maltě (o 2,6 %) a v Rakousku (o 2,4 %).
Metodická poznámka :
Kontaktní osoba: Alena Hellerová, tel. 274052921, e-mail: alena.hellerova@czso.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování ČSÚ v podnicích
Termín ukončení sběru dat: 8. 3. 2010
Termín ukončení zpracování: 11. 3. 2010
Data za měsíc leden 2010 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2010 budou známy nejpozději v červnu 2011. Měsíční údaje roku 2009 byly revidovány, definitivní data budou známa nejpozději v červnu 2010. Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách
( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).  • cmal031610.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod a velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.03.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz