Maloobchod - říjen 2012

Vyšší počet pracovních dní podpořil růst tržeb nepotravinářského zboží

05.12.2012
Kód: r-9101-12
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy klesly v říjnu reálně meziměsíčně o 1,5 % a meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní se snížily o 3,0 %. Bez očištění se tržby meziročně zvýšily o 2,2 %, částečně i vlivem o tři dny vyššího počtu pracovních dní letos než loni.

Po očištění o sezónní vlivy se tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel v říjnu reálně meziměsíčně snížily o 1,5 % a meziročně očištěné o pracovní dny o 3,0 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 2,2 %, což bylo ovlivněno především o tři dny vyšším počtem pracovních dní v říjnu 2012 oproti stejnému měsíci 2011. Zvýšení tržeb zaznamenal prodej jak v motoristickém segmentu, tak i v maloobchodě (viz tabulka č. 2).

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se snížily reálně meziměsíčně o 2,9 % a meziročně očištěné o pracovní dny o 6,1 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 2,6 %, v tom za opravy o 4,9 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 2,2 %.

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) sezónně očištěné tržby klesly reálně meziměsíčně o 0,9 % a meziročně očištěné o pracovní dny o 1,5 %. Neočištěné tržby se zvýšily meziročně o 2,0 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 5,2 %, zatímco za potraviny a pohonné hmoty klesly (o 1,8 %, resp. o 0,1 %).

Meziročně rostl nejrychleji prodej přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 19,5 %). V nepotravinářském sortimentu se tržby zvýšily ve všech hlavních skupinách s výjimkou potřeb pro domácnost (pokles o 0,3 %). Tržby za počítačová a komunikační zařízení vzrostly o 12,1 %, za výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 8,1 %, za oděvy a obuv o 6,6 % a za farmaceutické, zdravotnické a kosmetické zboží o 6,5 %. I nadále pokračoval nižší prodej potravin v nespecializovaných i specializovaných prodejnách potravin (o 1,9 %, resp. o 0,1 %).

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,9 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot a potravin. Naopak pokračovalo snižování cen v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).


Poznámky:
Data za měsíce červenec až září 2012 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za říjen 2012 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2012 budou známy nejpozději v červnu 2013.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel. 274052681, e-mail: marcela.masatova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 27. 11. 2012
Termín ukončení zpracování: 30. 11. 2012
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).
Termín zveřejnění další RI: 11. 1. 2013  • cmal120512.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.12.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz