Maloobchod - srpen 2010

Prodej pohonných hmot brzdou tržeb v maloobchodě

07.10.2010
Kód: r-9101-10
 




Sezónně očištěné tržby klesly v srpnu v maloobchodě včetně motoristického segmentu meziměsíčně reálně o 0,9 % a meziročně vzrostly o 1,1 %. Meziroční růst tržeb bez sezónního očištění o 2,8 % byl ovlivněn zejména prodejem motorových vozidel a nepotravinářského zboží. Částečný vliv měl i o jeden den vyšší počet pracovních dní letos oproti srpnu 2009.


* * *

Po očištění o sezónní vlivy, kalendářní a pracovní dny se tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu v srpnu snížily meziměsíčně reálně o 0,9 % a meziročně se zvýšily o 1,1 % (po očištění pouze o pracovní dny o 1,0 %). Meziroční růst tržeb bez sezónního očištění o 2,8 % byl ovlivněn zejména prodejem motorových vozidel a nepotravinářského zboží, což jsou sortimenty do určité míry závisející na počtu pracovních dní. V srpnu 2010 bylo o jeden pracovní den více než v srpnu 2009. Prodej motorových vozidel přispěl k růstu 3,0 p.b., prodej nepotravinářského zboží 0,9 p.b., naopak negativní vliv - 1,5 p.b. měl prodej pohonných hmot (viz. tabulka č. 2).

* * *

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se zvýšily meziměsíčně reálně o 1,0 % a meziročně o 9,0 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 12,9 %, v tom za prodej motorových vozidel o 14,0 % a za opravy o 7,3 %. K růstu tržeb ve stálých cenách přispívá již delší dobu pokles cen motorových vozidel (v srpnu o 8,2 %). Podle údajů SAP bylo letos v srpnu registrováno méně vozidel než tomu bylo před rokem. Rozdíl mezi touto skutečností a růstem tržeb je částečně vysvětlitelný tím, že tržby zahrnují i velkoobchodní prodeje včetně vývozu, které se u některých podniků v srpnu významně zvýšily. Další odlišnost spočívá ve struktuře tržeb (tržby ve stálých cenách zahrnují i případnou změnu struktury prodejů ve prospěch dražších vozidel) a v tom, že první registraci podléhají pouze dovezená ojetá motorová vozidla, nikoli vozidla, která již byla v ČR dříve registrována.

* * *

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) sezónně očištěné tržby klesly meziměsíčně reálně o 1,7 % a meziročně o 2,0 %. Sezónně neočištěné tržby se snížily meziročně o 0,7 %, k čemuž přispěl – 2,0 p.b. prodej pohonných hmot (meziroční pokles o 11,6 %), naopak pozitivní vliv měl prodej nepotravinářské zboží (+ 1,2 p.b., růst o 2,5 %) a potravin (+ 0,1 p.b., růst o 0,3 %).

V podrobnějším členění vykázaly růst zejména prodeje přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 16,7 %), textilu a obuvi (o 9,4 %), použitého zboží (o 9,1 %), počítačového a komunikačního zařízení (o 8,5 %), výrobků pro kulturu a rekreaci (o 3,5 %), ve stáncích a na trzích (o 0,8 %) a v nespecializovaných prodejnách (o 0,7 %). Naopak klesly ještě tržby podniků prodávajících specializované potraviny (o 4,6 %), smíšený sortiment mimo prodejny, stánky a trhy (o 4,5 %) a výrobky pro domácnost (o 1,1 %).

Cenový deflátor ke stejnému období předcházejícího roku byl 100,5 %. Výrazně vzrostly ceny pohonných hmot (o 12,4 %), podstatně méně pak ceny za léky a zdravotnické potřeby (o 1,1 %). Nejvíce se snížily ceny počítačových a komunikačních zařízení (o 6,0 %) a použitého zboží (o 5,6 %).

Podle údajů zveřejněných Eurostatem se v srpnu 2010 sezónně očištěné tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) v EU 27 snížily meziměsíčně reálně o 0,3 %, meziročně po očištění o pracovní dny vzrostly o 0,8 %. Nejrychleji rostly tržby v Polsku (o 6,7 %), ve Finsku (o 5,5 %) a Lotyšsku (o 4,6 %), naopak nejvíce se snížily v Litvě (o 6,9 %), ve Španělsku (o 4,6 %) a v Bulharsku (o 4,3 %).




Metodická poznámka :
Kontaktní osoba: Alena Hellerová, tel. 274052921, e- mail: alena.hellerova@czso.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování ČSÚ v podnicích
Termín ukončení sběru dat: 29. 9. 2010
Termín ukončení zpracování: 4. 10. 2010
Data za měsíc srpen 2010 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2010 budou známy nejpozději v červnu 2011. Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).



  • cmal100710.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod a velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.10.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz