Maloobchod - listopad 2019

Spotřebitelé utráceli zejména za nepotravinářské zboží

13.01.2020
Kód: 120019-19
 

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v listopadu zvýšily reálně o 3,7 %, bez očištění o 2,9 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 0,1 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy zvýšily v listopadu reálně o 0,1 %, přičemž vzrostly za nepotravinářské zboží o 0,9 % a za pohonné hmoty o 0,2 %, naopak za potraviny klesly o 1,1 %.

Meziročně maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy vzrostly o 3,7 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 7,4 %, za potraviny naopak klesly o 0,7 %2) a za pohonné hmoty o 0,1 %. V listopadu 2019 bylo o jeden pracovní den méně než v listopadu 2018.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 2,9 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 5,7 % a za potraviny o 0,2 %2), zatímco za pohonné hmoty klesly o 1,4 %.

Zvýšení tržeb v maloobchodě nejvíce ovlivnil růst prodeje zboží internetových obchodů a zásilkových služeb3) (o 14,5 %). Vyšší zájem zákazníků zaznamenaly také specializované prodejny s nepotravinářským zbožím. Tržby rostly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením (o 8,8 %), s výrobky pro domácnost (o 6,3 %), s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 5,0 %), s oděvy a obuví (o 3,2 %) a s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 0,8 %). Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin se zvýšily o 0,4 %, naopak ve specializovaných prodejnách potravin se snížily o 3,4 %.

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,6 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami potravin, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží a výrobků pro domácnost. Naopak ceny klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením, s pohonnými hmotami, s oděvy a obuví a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel4) vzrostly reálně meziměsíčně o 1,4 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se zvýšily o 5,5 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 2,2 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se zvýšily o 3,0 %, naopak za opravy motorových vozidel se snížily o 0,9 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.

 

Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc listopad 2019 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2019 budou publikovány v červnu 2020.

Spolu s revizí dat za rok 2018 (publikováno 5. 6. 2019) došlo ke změně modelu použitého pro očišťování časových řad. Nově je použita nepřímá metoda očišťování, která probíhá na nejnižších zdrojových agregátech indexu tržeb  a očištění vyšších agregací vzniká jako vážený průměr zdrojových očištěných dat.
1)
 CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2)
 Rozdíl mezi vývojem očištěných a neočištěných tržeb za prodej potravin byl způsoben zejména rozdílným počtem nadprůměrných a průměrných prodejních dní.
3)
 CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
4)
 CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz   
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat:
3. 1. 2020
Termín ukončení zpracování: 8. 1. 2020
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 5. 2. 2020

 • cmal011320.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny
 • Tiskové sdělení: Spotřebitelé utráceli zejména za nepotravinářské zboží
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.01.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz