Maloobchod - prosinec 2011

Tržby v maloobchodě za rok 2011 vzrostly o 1,9 %

03.02.2012
Kód: r-9101-11
 
Tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel po očištění o sezónní vlivy a pracovní dny vzrostly v prosinci reálně meziměsíčně o 0,5 % a meziročně očištěné pouze o vliv počtu pracovních dní o 3,3 %. K meziročnímu růstu tržeb bez očištění o 1,6 % nejvíce přispěl prodej nepotravinářského zboží a motorových vozidel.

Za celý rok 2011 se tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu zvýšily reálně meziročně o 1,9 %.

Po očištění o sezónní vlivy a pracovní dny se tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel v prosinci zvýšily reálně meziměsíčně o 0,5 % a meziročně očištěné pouze o pracovní dny o 3,3 %. Meziroční růst tržeb bez očištění o 1,6 % byl ovlivněn při nižším počtu pracovních dní (-1) růstem prodeje nepotravinářského zboží a motorových vozidel (viz tabulka č. 2).

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se zvýšily reálně meziměsíčně o 1,3 % a meziročně očištěné o pracovní dny o 7,1 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 3,8 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 5,2 %, za opravy klesly o 2,4 %.

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby zvýšily reálně meziměsíčně o 0,2 % a meziročně očištěné o pracovní dny o 2,0 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 0,8 % vlivem vyššího prodeje nepotravinářského zboží o 4,1 %, za potraviny a pohonné hmoty tržby naopak klesly (o 3,4 %; resp. o 2,5 %).

Růst tržeb za nepotravinářské zboží ovlivnil nejvíce zvýšený prodej potřeb pro domácnost ve specializovaných prodejnách (o 9,5 %). Pokračoval vyšší zájem spotřebitelů o nákupy počítačového a komunikačního zařízení (růst tržeb o 10,7 %). Zvýšení tržeb vykázaly také specializované prodejny s oděvy a obuví (o 4,7 %) a farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 1,7 %). Růst zaznamenal i prodej přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 4,2 %), avšak v porovnání s předchozími měsíci se jeho tempo výrazně zpomalilo. Růst tržeb v maloobchodě brzdil již zmíněný pokles prodeje pohonných hmot a potravin, a to v nespecializovaných i specializovaných prodejnách (o 3,5 %; resp. o 1,8 %). Prodej se snížil i v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží (o 5,8 %) a u výrobků pro kulturu a rekreaci, kde klesl o 1,0 % a podruhé tak v roce 2011 nepřekročil úroveň srovnatelného období.

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku činil 102,0 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot a potravin. Naopak nejvíce se snížily ceny v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením.

Vývoj v roce 2011

Za celý rok 2011 se tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu (CZ-NACE 45+47) zvýšily reálně meziročně o 1,9 %. Na celkový vývoj měl vliv především růst tržeb v motoristickém segmentu.

V motoristickém segmentu (CZ-NACE 45) se tržby reálně meziročně zvýšily o 5,4 %, v tom za prodej motorových vozidel o 6,3 % a za opravy o 0,1 %. Tržby za prodej motorových vozidel rostly s výjimkou června ve všech měsících roku 2011, výrazněji pak v prvním čtvrtletí. Rovněž za opravy tržby rostly nejvíce v prvním čtvrtletí (o 6,1 %), naopak ve druhém a čtvrtém čtvrtletí se meziročně snížily (o 2,1 %; resp. o 3,1 %).

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) vzrostly tržby reálně meziročně o 0,4 %, přičemž růst byl zaznamenán pouze v prvním pololetí, v druhé polovině roku převládl pokles. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 2,6 %, k meziročnímu poklesu došlo pouze v měsíci září. Prodej potravin zaznamenal pokles o 1,2 %, přičemž vyšší úrovně ve srovnání s předchozím rokem dosáhl pouze v měsících lednu, únoru a dubnu. Tržby za pohonné hmoty s výjimkou srpna celoročně klesaly (celkově o 3,5 %). Průměrný cenový deflátor za rok 2011 činil 102,2 %. Ceny se zvýšily za pohonné hmoty o 11,0 %, v maloobchodě s potravinami o 4,4 % a s nepotravinářským zbožím naopak klesly o 1,9 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).


Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel. 274052681, e-mail: marcela.masatova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 26. 1. 2012
Termín ukončení zpracování: 31. 1. 2012
Navazující publikace: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).
Termín zveřejnění další RI: 15. 3. 2012
Data za měsíc prosinec 2011 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2011 budou známy nejpozději v červnu 2012.  • cmal020312.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 03.02.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz