Maloobchod - říjen 2010

Říjnové tržby maloobchodníky nepotěšily

07.12.2010
Kód: r-9101-10
 
Sezónně očištěné tržby klesly v říjnu v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel reálně meziměsíčně o 0,3 %, meziročně vzrostly o 1,0 %. Meziroční pokles bez sezónního očištění o 0,7 % byl ovlivněn zejména snížením tržeb v nespecializovaných prodejnách a za prodej pohonných hmot, naopak vyššímu propadu bránil příznivý vývoj v motoristickém segmentu.


* * *

Po očištění o sezónní vlivy, kalendářní a pracovní dny se tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel v říjnu snížily reálně meziměsíčně o 0,3 %, meziročně se zvýšily o 1,0 % (po očištění pouze o pracovní dny o 1,2 %). Sezónně neočištěné tržby klesly ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 0,7 %, částečně z důvodu nižšího počtu pracovních dní (-1). Největší vliv na meziroční pokles měl prodej pohonných hmot (-1,0 p.b.) a zboží prodávané v nespecializovaných prodejnách (-0,4 p.b.), naopak příznivě přispěl vývoj v motoristickém segmentu (+0,9 p.b.).

* * *

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se zvýšily reálně meziměsíčně o 0,3 % a meziročně o 6,7 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 3,2 %. Prosperovaly zejména podniky prodávající pneumatiky a náhradní díly, naopak významně klesl u některých podniků vývoz osobních automobilů. Tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se zvýšily o 3,9 %, za opravy klesly o 0,5 %. Podle evidence Svazu automobilového průmyslu (SAP) se snížila první registrace motorových vozidel o 11,6 %, nejvíce u ojetých osobních automobilů (o 18,0 %).

* * *

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby snížily reálně meziměsíčně o 0,5 % a meziročně o 1,1 %. Sezónně neočištěné tržby klesly meziročně o 2,2 %, v tom za pohonné hmoty o 8,8 %, za potraviny o 1,3 % a za nepotravinářské zboží o 0,8 %.

Ze sledovaných sortimentů měl na uvedený vývoj největší vliv prodej pohonných hmot (příspěvek k poklesu -1,4 p.b.). Nejvyšší pokles zaznamenaly tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží (o 9,6 %), podniků prodávajících smíšený sortiment ve stáncích a na trzích (o 9,0 %), dále již zmíněný prodej pohonných hmot a také potravin ve specializovaných prodejnách (o 7,0 %). Rostly pouze tržby za zboží prodávané přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 9,7 %), za použité zboží (o 2,7 %), počítačové a komunikační zařízení (o 2,0 %) a textil a obuv (o 1,4 %). V členění podle počtu zaměstnanců rostly tržby za maloobchod celkem pouze podnikům s 50 až 99 zaměstnanci. Podnikům se 100 a více zaměstnanci sice tržby stagnovaly, ale většina velkých obchodních řetězců (s 1 000 a více zaměstnanci) vykázala růst. U těchto řetězců je sledováno i členění tržeb za zboží, ze kterého vyplývá, že prodej potravin, alkoholických nápojů a tabáku vzrostl o 6 %, prodej nepotravinářského zboží se naopak propadl o 9 %.

Cenový deflátor ke stejnému období předcházejícího roku byl 101,0 %. Výrazně vzrostly ceny pohonných hmot (o 15,0 %), podstatně méně pak ceny za zboží prodávané ve stáncích a na trzích (o 0,7 %) a v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin (o 0,3 %). Nejvíce se snížily ceny počítačových a komunikačních zařízení (o 6,5 %) a použitého zboží (o 4,5 %).

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).
Metodická poznámka :
Kontaktní osoba: Alena Hellerová, tel. 274052921, e-mail: alena.hellerova@czso.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování ČSÚ v podnicích
Termín ukončení sběru dat: 29. 11. 2010
Termín ukončení zpracování: 2. 12. 2010
Data za měsíce červenec až září 2010 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za říjen 2010 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2010 budou známy nejpozději v červnu 2011. Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).  • cmal120710.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod a velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz