Maloobchod - leden 2022

K růstu maloobchodních tržeb přispěl nejvíce prodej oděvů a obuvi a potřeb pro domácnost

14.03.2022
Kód: 120019-22
 

Meziročně se tržby v maloobchodě v lednu zvýšily reálně o 8,5 %, meziměsíčně vzrostly o 1,6 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) zvýšily v lednu reálně o 1,6 %, přičemž za pohonné hmoty vzrostly o 4,7 % a za nepotravinářské zboží o 2,2 %, naopak za potraviny klesly o 0,2 %.

Meziročně se maloobchodní tržby zvýšily o 8,5 %, v tom za prodej nepotravinářského zboží vzrostly o 14,8 %, pohonných hmot o 7,8 % a potravin o 0,4 %.

Vysoká tempa růstu zaznamenaly především prodejny, které byly před rokem v lednu ovlivněny opatřeními v souvislosti s pandemií koronaviru. Nejvíce, téměř na trojnásobek, vzrostly tržby prodejen s oděvy a obuví, nicméně stále nedosáhly úrovně roku 2019,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb. „Pokles tržeb internetových a zásilkových obchodů o 5,7 % je dán především vysokým růstem v lednu 2021, kdy byly kamenné prodejny uzavřeny,“ dodává Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí.

Zvýšení tržeb vykázaly všechny sortimentní typy specializovaných prodejen nepotravinářského zboží, a to s oděvy a obuví o 199,2 %, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 30,9 %, s výrobky pro domácnost o 27,2 %, s kosmetickými a toaletními výrobky o 14,9 %, s počítačovým a komunikačním zařízením o 11,3 % a s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 7,0 %. Prodejcům potravin se dařilo více ve specializovaných prodejnách, jejichž tržby se zvýšily o 7,7 %, v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin tržby stagnovaly. Pokles tržeb zaznamenaly pouze internetové a zásilkové obchody2) o 5,7 %.   

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) klesly reálně meziměsíčně o 2,3 % a meziročně se snížily o 10,1 %. Tržby se snížily jak za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů), tak za opravy.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

_____________________

Poznámky:
Všechny údaje v Rychlých informacích jsou uvedeny ve stálých cenách. Meziroční vývoj je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíce leden až prosinec 2021 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za leden 2022 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2022 budou zveřejněny v březnu 2023.
Metodika: https://www.czso.cz/csu/czso/metodika_mesicni_indexy_trzeb_v_odvetvi_obchodu_ubytovani_a_stravovani

1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, 732349448, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, 735130284 e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz   
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 4. 3. 2022
Termín ukončení zpracování: 9. 3. 2022
Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31029.
Termín zveřejnění další RI: 5. 4. 2022

 • cmal031422.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, kalendářně očištěné údaje)
 • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (bazické indexy, stálé ceny)
 • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (meziroční indexy, stálé ceny)
 • Graf 3 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno, stálé ceny)
 • Graf 4 Tržby v maloobchodě – příspěvky vybraných odvětví CZ-NACE k meziroční změně (kalendářně očištěné údaje)
 • Vyjádření Jany Gotvaldové, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.03.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz