Maloobchod - březen 2021

Maloobchodní tržby meziročně rostly, meziměsíčně se snížily

06.05.2021
Kód: 120019-21
 

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v březnu zvýšily reálně o 5,0 %, bez očištění o 6,6 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně klesly o 1,6 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy snížily v březnu reálně o 1,6 %, v tom za potraviny klesly o 0,5 %, za nepotravinářské zboží o 1,2 % a za pohonné hmoty o 7,5 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 5,0 %, přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 12,1 %, naopak za potraviny klesly o 0,5 % a za pohonné hmoty o 3,5 %. V březnu 2021 bylo o jeden pracovní den více než v březnu 2020.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 6,6 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 14,3 % a za potraviny o 0,4 %, naopak za pohonné hmoty klesly o 2,2 %.

Březnové výsledky ovlivnila opatření proti šíření koronaviru, kvůli kterým byla v letošním březnu, ale i ve druhé polovině loňského března, řada prodejen některých sortimentů nepotravinářského zboží uzavřena nebo měla omezený provoz. Spotřebitelé v průběhu pandemie více využívali možnosti nakoupit zboží prostřednictvím internetu. Internetové obchody2) zaznamenaly meziroční růst tržeb o 36,2 %. Růst tržeb vykázaly také specializované prodejny s výrobky pro domácnost (o 18,8 %), s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 10,8 %), s počítačovým a komunikačním zařízením (o 10,3 %) a s kosmetickými a toaletními výrobky (o 2,1 %). Naopak pokles tržeb pokračoval v prodejnách s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím (o 4,6 %) a s oděvy a obuví (o 39,4 %). Nespecializované prodejny s převahou potravin realizovaly tržby vyšší o 0,6 %, naopak specializovaným prodejnám s potravinami se tržby snížily o 3,1 %.

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,1 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami farmaceutického a zdravotnického zboží, výrobků pro kulturu, sport a rekreaci, výrobků pro domácnost, oděvů a obuvi, pohonných hmot a potravin. Naopak klesly ceny kosmetických a toaletních výrobků a počítačového a komunikačního zařízení. 

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) klesly reálně meziměsíčně o 2,5 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se zvýšily o 25,7 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 30,1 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se zvýšily o 31,7 % a za opravy motorových vozidel o 24,0 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

Za celé 1. čtvrtletí 2021 se v maloobchodě kromě motorových vozidel1) tržby očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně snížily o 1,3 %, bez očištění klesly o 2,6 % (v 1. čtvrtletí 2021 bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o jeden pracovní den méně). Neočištěné tržby za prodej nepotravinářského zboží klesly meziročně o 1,3 %, potravin o 2,2 % a pohonných hmot o 9,2 %. Za prodej a opravy motorových vozidel3) se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně zvýšily o 8,0 %, bez očištění o 6,5 %. Neočištěné tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly meziročně o 7,7 % a za opravy motorových vozidel o 1,7 %.

____________________

Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.

Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc únor 2021 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za březen 2021 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2021 budou publikovány v březnu 2022.  
Upozorňujeme, že vzhledem ke změně způsobu tvorby odhadů nešetřené části souboru může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat.
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.

2) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.
V červnu 2021 ČSÚ zveřejní časové řady indexů tržeb za velkoobchod (CZ-NACE 46) a za celý obchod (CZ-NACE G).

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, 732349448, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz   
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 28. 4. 2021
Termín ukončení zpracování: 3. 5. 2021
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 8. 6. 2021

 

 • cmal050621.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny
 • Tiskové sdělení: Maloobchodní tržby meziročně rostly, meziměsíčně se snížily
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Doplnění vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.05.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz