Maloobchod - leden 2014

Nejvyšší meziroční růst tržeb v motoristickém segmentu za poslední tři roky

14.03.2014
Kód: 120019-14
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy vzrostly v lednu reálně meziměsíčně o 1,8 % a meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní se zvýšily o 6 , 4 %, stejně jako bez očištění. Meziroční růst tržeb byl ovlivněn zejména prodejem motorových vozidel a nepotravinářského zboží.

Sezónně očištěné tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel se zvýšily v lednu reálně meziměsíčně o 1,8 %; meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní o 6,4 %, stejný růst zaznamenaly tržby bez očištění. K meziročnímu růstu tržeb přispěl (při stejném počtu pracovních dní v lednu 2014 i 2013) zejména prodej motorových vozidel a nepotravinářského zboží, mírně rostly i tržby za potraviny (viz tabulka č. 2).
Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se zvýšily reálně meziměsíčně o 3,4 %; meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní i neočištěné vzrostly o 19,7 %. Neočištěné tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se meziročně zvýšily o 21,4 % a za opravy o 13,0 %.

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) sezónně očištěné tržby vzrostly reálně meziměsíčně o 0,7 % a meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní o 1,5 %, shodně jako bez očištění. Růst zaznamenal prodej nepotravinářského zboží o 3,2 % a potravin o 0,2 %, naopak prodej pohonných hmot klesl o 0,8 %.

Nejrychleji rostly tržby za prodej zboží přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 18,0 %) a specializovaný prodej počítačového a komunikačního zařízení (o 15,8 %). K celkovému růstu tržeb přispěl také prodej oděvů a obuvi (růst o 6,8 %) a potřeb pro domácnost (o 1,8 %). Naopak spotřebitelé projevili nižší zájem o nákupy ve specializovaných prodejnách farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží (o 3,1 %) a výrobků pro kulturu, sport a rekreaci (o 0,8 %).

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,9 %. Pokračovalo snižování cen u většiny nepotravinářského zboží, nejvýrazněji v sortimentu počítačového a komunikačního zařízení. Naopak rostly ceny v prodejnách potravin, pohonných hmot, oděvů a obuvi.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).


Poznámky
Data za měsíc leden 2014 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2014 budou známy nejpozději v červnu 2015 .
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel. 274052681, e-mail: marcela.masatova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 6. 3. 2014
Termín ukončení zpracování: 11. 3. 2014
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).
Termín zveřejnění další RI: 4. 4. 2014  • cmal031414.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.03.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz