Maloobchod - červen 2015

Maloobchodní tržby i nadále rostly

05.08.2015
Kód: 120019-15
 

Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy vzrostly v červnu reálně meziměsíčně o 0,2 %. Meziročně se tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní zvýšily o 5,7 %, bez očištění o 6,9 %. Růst zaznamenaly všechny hlavní sortimentní skupiny prodejen.

V maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby zvýšily reálně meziměsíčně o 0,2 %. Tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně vzrostly o 5,7 %, neočištěné se zvýšily o 6,9 % (v červnu 2015 bylo o jeden pracovní den více než v červnu 2014). Neočištěné tržby za prodej nepotravinářského zboží vzrostly meziročně o 10,0 %, za prodej pohonných hmot o 5,7 % a potravin o 3,5 %.

Nejvyšší růst tržeb zaznamenal prodej zboží přes internet nebo prostřednictvím zásilkové služby (o 26,9 %). Tržby za výrobky pro kulturu, sport a rekreaci se zvýšily o 16,8 %, za počítačová a komunikační zařízení o 9,2 %, za výrobky pro domácnost o 7,7 %, za farmaceutické, zdravotnické a kosmetické zboží o 7,6 % a za oděvy a obuv o 3,4 %. Tržby za potraviny byly vyšší ve specializovaných prodejnách o 4,8 % a v nespecializovaných prodejnách o 3,4 %.

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 98,5 % a byl ovlivněn zejména nižšími cenami pohonných hmot a počítačového a komunikačního zařízení. Naopak ceny vzrostly v prodejnách s oděvy a obuví, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci a s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  (http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases).

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) vzrostly reálně meziměsíčně o 2,3 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se zvýšily o 15,9 %. Neočištěné tržby se zvýšily meziročně o 19,6 %, přitom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly o 20,1 % a za opravy o 17,6 %.

Za celé 2. čtvrtletí 2015 se tržby maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) zvýšily reálně meziročně o 6,1 % (při stejném počtu pracovních dní ve 2. čtvrtletí 2015 i 2014), v tom za nepotravinářské zboží o 8,1 %, za pohonné hmoty o 7,2 % a za potraviny o 3,2 %. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) vzrostly o 13,7 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 15,1 % a za opravy o 8,5 %.

 

Poznámky:
Data za měsíc červen 2015 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2015 budou známy nejpozději v červnu 2016.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:
Ing. Marie Boušková, tel. 274052935,
e-mail: marie.bouskova@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691,
e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat:
28. 7. 2015
Termín ukončení zpracování: 31. 7. 2015
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 3. 9. 2015

  • cmal080515.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.08.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz