Maloobchod - únor 2022

Prodej nepotravinářského zboží v kamenných prodejnách rostl, v internetových obchodech klesl

05.04.2022
Kód: 120019-22
 

Meziročně se tržby v maloobchodě v únoru zvýšily reálně o 4,6 %, meziměsíčně stagnovaly.

Meziměsíčně tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) v únoru reálně stagnovaly, přičemž za pohonné hmoty vzrostly o 1,9 % a za nepotravinářské zboží o 1,0 %, naopak za potraviny klesly o 2,2 %.

Meziročně se maloobchodní tržby zvýšily reálně o 4,6 %, v tom za prodej pohonných hmot vzrostly o 12,3 % a za nepotravinářské zboží o 9,8 %, naopak za potraviny klesly o 3,8 %.

„K růstu maloobchodních tržeb v únoru přispěla nízká srovnávací základna ovlivněná opatřeními v důsledku pandemie koronaviru. Spotřebitelé více nakupovali nepotravinářské zboží v kamenných prodejnách, ve kterých byl loni prodej omezen. Méně pak využívali internetové obchody, které zaznamenaly meziroční pokles tržeb,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb.

„Vyšší zájem zaznamenaly všechny sortimenty nepotravinářského zboží, nejvíce vzrostly tržby za oděvy a obuv. Prodejcům potravin se dařilo ve specializovaných prodejnách, naopak nespecializované prodejny s převahou potravin vykázaly meziroční pokles,“ dodává Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí.

Tržby ve specializovaných prodejnách s oděvy a obuví vzrostly o 119,3 %, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 34,6 %, s výrobky pro domácnost o 17,3 %, s počítačovým a komunikačním zařízením o 11,3 %, s kosmetickými a toaletními výrobky o 8,5 % a s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 4,2 %. Rovněž se zvýšil prodej ve specializovaných prodejnách potravin o 4,9 %. Naopak pokles tržeb zaznamenaly nespecializované prodejny s převahou potravin o 4,3 % a internetové a zásilkové obchody2) o 10,1 %.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) vzrostly reálně meziměsíčně o 2,8 % a meziročně se snížily o 1,0 %. Tržby se snížily za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů), naopak za opravy motorových vozidel vzrostly.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.
 

_____________________

Poznámky:

Všechny údaje v Rychlých informacích jsou uvedeny ve stálých cenách. Meziroční vývoj je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc leden 2022 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za únor 2022 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2022 budou zveřejněny v březnu 2023.
Metodika: 
https://www.czso.cz/csu/czso/metodika_mesicni_indexy_trzeb_v_odvetvi_obchodu_ubytovani_a_stravovani
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.

2) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, 732349448, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, 735130284, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz   
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 28. 3. 2022
Termín ukončení zpracování: 31. 3. 2022
Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31029
Termín zveřejnění další RI: 10. 5. 2022

 

 • cmal040522.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, kalendářně očištěné údaje)
 • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (bazické indexy, stálé ceny)
 • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (meziroční indexy, stálé ceny)
 • Graf 3 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno, stálé ceny)
 • Graf 4 Tržby v maloobchodě – příspěvky vybraných odvětví CZ-NACE k meziroční změně (kalendářně očištěné údaje)
 • Vyjádření Jany Gotvaldové, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.04.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz