Maloobchod - únor 2018

Tržby všech hlavních sortimentních skupin prodejen rostly

06.04.2018
Kód: 120019-18
 

Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy v únoru reálně meziměsíčně stagnovaly. Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 6,0 %, stejně jako bez očištění.

Meziměsíčně tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) po očištění o sezónní vlivy v únoru reálně stagnovaly, přičemž za potraviny vzrostly o 0,6 %, naopak za pohonné hmoty klesly o 0,8 % a za nepotravinářské zboží o 0,4 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy (při stejném počtu pracovních dní v únoru 2018 i 2017) zvýšily o 6,0 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 9,1 %, za pohonné hmoty o 7,6 % a za potraviny o 2,4 %.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 6,0 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 9,1 %, za pohonné hmoty o 7,6 % a za potraviny o 2,4 %.

Meziroční zvýšení tržeb v maloobchodě nejvíce ovlivnil růst internetového a zásilkového prodeje (o 21,6 %). Vyšší tržby realizovaly specializované prodejny s počítačovým a komunikačním zařízením (o 11,7 %), s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 9,6 %), s výrobky pro domácnost (o 9,5 %), s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 7,1 %) a s oděvy a obuví (o 1,4 %). Prodej v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin se zvýšil o 2,5 % a ve specializovaných prodejnách potravin o 1,0 %.

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,3 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží, potravin, výrobků pro kulturu, sport, rekreaci a domácnost. Naopak ceny klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením, s pohonnými hmotami a s oděvy a obuví.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) klesly reálně meziměsíčně o 3,4 %. Meziročně se tržby snížily o 4,7 % (očištěné i neočištěné o kalendářní vlivy). Tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) meziročně klesly o 6,1 %, za opravy motorových vozidel naopak vzrostly o 1,1 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.

__________________
Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Data za měsíc leden 2018 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za únor 2018 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2018 budou publikovány v červnu 2019.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat:
27. 3. 2018
Termín ukončení zpracování: 3. 4. 2018
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách
(https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).

Termín zveřejnění další RI: 7. 5. 2018

  • cmal040618.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny
  • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.04.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz