Maloobchod - květen 2012

Mírné oživení prodeje nepotravinářského zboží

04.07.2012
Kód: r-9101-12
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy vzrostly v květnu reálně meziměsíčně o 1,0 %. Meziročně se tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní snížily o 0,3 %, bez očištění o 2,1 %. Růst zaznamenal pouze prodej nepotravinářského zboží.

Po očištění o sezónní vlivy se tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel v květnu reálně meziměsíčně zvýšily o 1,0 %, meziročně očištěné o pracovní dny se snížily o 0,3 %. Neočištěné tržby klesly ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 2,1 %, částečně z důvodu nižšího počtu pracovních dní (-1). Ke zmírnění poklesu tržeb v maloobchodě přispěl pouze růst prodeje nepotravinářského zboží (viz tabulka č. 2).

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se zvýšily reálně meziměsíčně o 0,5 %. Meziročně zaznamenaly pokles jak tržby očištěné o pracovní dny (o 3,5 %), tak neočištěné (o 6,4 %). Snížil se prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) i tržby za opravy (o 6,4 %, resp. o 6,2 %).

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) sezónně očištěné tržby vzrostly reálně meziměsíčně o 1,2 %, stejně jako meziročně očištěné o pracovní dny. Neočištěné tržby meziročně stagnovaly, přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 0,9 %, zatímco za pohonné hmoty a potraviny klesly (o 1,8 %, resp. o 0,4 %).

V nepotravinářském sortimentu zaznamenal růst zejména prodej přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (růst tržeb o 4,0 %). Tržby vzrostly rovněž ve specializovaných prodejnách s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 2,7 %), s výrobky pro domácnost (o 2,6 %), s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 2,2 %), s počítačovým a komunikačním zařízením (o 1,9 %) a s oděvy a obuví (o 0,4 %). Naopak v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží tržby klesly o 3,7 %. I nadále pokračoval nižší zájem o nákupy potravin ve specializovaných i nespecializovaných prodejnách (pokles tržeb o 1,6 %, resp. o 0,3 %).

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 101,0 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot a potravin. Naopak nejvíce se snížily ceny v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).


Poznámky:
Data za měsíc květen 2012 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2012 budou známy nejpozději v červnu 2013.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel. 274052681, e-mail: marcela.masatova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 26. 6. 2012
Termín ukončení zpracování: 29. 6. 2012
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).
Termín zveřejnění další RI: 3. 8. 2012  • cmal070412.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.07.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz