Maloobchod - září 2017

Nejvyšší růst tržeb za oděvy a obuv

06.11.2017
Kód: 120019-17
 

Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy vzrostly v září reálně meziměsíčně o 1,9 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se zvýšily o 7,4 %. Bez očištění se tržby meziročně zvýšily o 6,2 %.


Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) po očištění o sezónní vlivy zvýšily v září reálně o 1,9 %. Tržby za pohonné hmoty vzrostly o 1,4 %, za nepotravinářské zboží o 2,1 % a za potraviny o 1,1 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 7,4 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 10,6 %, za pohonné hmoty o 6,6 % a za potraviny o 2,9 %. V září 2017 bylo o jeden pracovní den méně než v roce 2016.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 6,2 %, přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 8,8 %, za pohonné hmoty vzrostly o 5,2 % a za potraviny o 2,7 %.

Největší vliv na meziroční růst neočištěných maloobchodních tržeb měl prodej zboží přes internet či zásilkovou službu (růst o 19,3 %). Nejvyšší tempo růstu však tentokrát vykázaly prodejny oděvů a obuvi (růst o 22,3 %). Vyšší tržby měly také prodejny elektroniky, elektrických přístrojů, železářského zboží, nábytku a dalšího zboží pro domácnost (o 8,9 %), počítačových a komunikačních zařízení (o 7,3 %) a výrobků pro kulturu, sport a rekreaci (o 6,1 %). V nespecializovaných prodejnách s převahou potravin se tržby zvýšily o 3,0 %. Naopak specializované prodejny s potravinami vykázaly pokles (o 2,0 %). Nižší tržby zaznamenaly také specializované prodejny s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím (o 2,2 %).

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 101,7 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami potravin, farmaceutického a zdravotnického zboží a pohonných hmot. Naopak ceny klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením a s potřebami pro domácnost.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) klesly reálně meziměsíčně o 0,5 % a očištěné o kalendářní vlivy se zvýšily meziročně o 1,6 %. Neočištěné tržby se snížily meziročně o 1,7 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 2,0 % a za opravy motorových vozidel o 0,4 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.

Za celé 3. čtvrtletí 2017 se v maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) tržby očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně zvýšily o 5,6 %, bez očištění o 5,2 % (ve 3. čtvrtletí 2017 bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o jeden pracovní den méně). Neočištěné tržby za prodej nepotravinářského zboží vzrostly meziročně o 7,1 %, pohonných hmot o 6,2 % a potravin o 2,3 %. Za prodej a opravy motorových vozidel (CZ‑NACE 45) se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně zvýšily o 0,2 %, bez očištění se snížily o 0,9 %. Neočištěné tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) klesly meziročně o 1,5 %, za opravy motorových vozidel naopak vzrostly o 1,6 %.

 

Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Data za měsíc září 2017 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2017 budou publikovány v červnu 2018.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 27. 10. 2017
Termín ukončení zpracování: 1. 11. 2017
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 6. 12. 2017

 

  • cmal110617.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.11.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz