Maloobchod - březen 2023

Prodalo se méně nepotravinářského zboží i potravin

05.05.2023
Kód: 120019-23
 

Meziročně se tržby v maloobchodě v březnu snížily reálně o 8,1 %, meziměsíčně klesly o 0,7 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) snížily v březnu reálně o 0,7 %, přičemž za nepotravinářské zboží klesly o 1,3 % a za potraviny o 0,3 %, naopak vzrostly za pohonné hmoty o 0,6 %.

Meziročně se maloobchodní tržby v březnu snížily reálně o 8,1 %, v tom za nepotravinářské zboží klesly o 9,7 % a za potraviny o 8,7 %, naopak za pohonné hmoty vzrostly o 2,4 %.

„Maloobchodní tržby po očištění o cenové vlivy v březnu meziročně poklesly, a to již jedenáctý měsíc po sobě. Oproti loňskému březnu se prodalo méně nepotravinářského zboží i potravin, naopak více pohonných hmot. Pokles tržeb zaznamenaly všechny sortimentní skupiny prodejen a také internetové a zásilkové obchody,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ.

Tržby ve specializovaných prodejnách s výrobky pro domácnost meziročně klesly o 18,4 %, s počítačovým a komunikačním zařízením o 10,4 %, s kosmetickými a toaletními výrobky o 6,7 %, s oděvy a obuví o 3,8 %, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 3,4 % a s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 1,3 %. Tržby z prodeje potravin se snížily ve specializovaných prodejnách o 9,1 % a v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin o 8,6 %. V nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se tržby zvýšily o 1,8 %. Internetovým a zásilkovým obchodům2) tržby klesly o 4,0 %.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) reálně meziměsíčně klesly o 0,9 %. Meziročně se tržby zvýšily o 3,9 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly o 4,2 % a za opravy motorových vozidel o 2,8 %.

Za celé první čtvrtletí se maloobchodní tržby snížily reálně meziročně o 7,3 %. Tržby za  nepotravinářské zboží klesly o 8,4 %, za potraviny o 7,8 %, naopak za pohonné hmoty vzrostly o 0,3 %. Za prodej a opravy motorových vozidel se tržby zvýšily o 4,3 %,“ dodává Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

_____________________ 

Poznámky:
Všechny údaje v Rychlých informacích jsou uvedeny ve stálých cenách. Meziroční vývoj je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc únor 2023 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za březen 2023 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2023 budou zveřejněny v březnu 2024.
Metodika: https://www.czso.cz/csu/czso/metodika_mesicni_indexy_trzeb_v_odvetvi_obchodu_ubytovani_a_stravovani

1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, 732349448, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, 735130284, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz   
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 26. 4. 2023
Termín ukončení zpracování: 2. 5. 2023
Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31029
Termín zveřejnění další RI: 7. 6. 2023

 • cmal050523.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, kalendářně očištěné údaje)
 • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (bazické indexy, stálé ceny)
 • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (meziroční indexy, stálé ceny)
 • Graf 3 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno, stálé ceny)
 • Graf 4 Tržby v maloobchodě – příspěvky vybraných odvětví CZ-NACE k meziroční změně (kalendářně očištěné údaje)
 • Vyjádření Jany Gotvaldové, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.05.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz