Maloobchod - duben 2014

Zvýšený prodej počítačového a komunikačního zařízení

05.06.2014
Kód: 120019-14
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy klesly v dubnu reálně meziměsíčně o 0,1 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy vzrostly o 4,9 %. Na meziročním růstu tržeb bez očištění o 6,0 % se podílel zvýšený prodej jak v motoristickém segmentu, tak i v maloobchodě.

Sezónně očištěné tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel se snížily v dubnu reálně meziměsíčně o 0,1 %. Tržby očištěné o kalendářní vlivy vzrostly meziročně o 4,9 % a neočištěné o 6,0 %. Rozdíl mezi neočištěnými a očištěnými daty (při stejném počtu pracovních dní v dubnu 2014 i 2013) připadl na vrub zejména vlivu Velikonoc. V loňském roce se velikonoční nákupy soustředily na konec března, zatímco v letošním roce se realizovaly až v průběhu dubna.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se zvýšily reálně meziměsíčně o 0,4 %. Meziročně očištěné i neočištěné tržby vzrostly o 9,8 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 10,2 % a za opravy o 8,1 %.

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) sezónně očištěné tržby klesly reálně meziměsíčně o 0,5 %. Tržby očištěné o kalendářní vlivy vzrostly meziročně o 2,6 %, neočištěné o 4,3 %. Meziročně neočištěné tržby za prodej potravin se zvýšily o 9,6 %, za nepotravinářské zboží o 1,4 % a za pohonné hmoty o 0,3 %.

Meziroční růst maloobchodních tržeb byl ovlivněn zejména prodejem v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin, který se zvýšil o 10,0 %. Tržby s počítačovým a komunikačním zařízením vzrostly nejvíce za posledních šest let (o 28,4 %). Pokračoval růst prodeje zboží přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 10,9 %), zboží pro domácnost (o 5,0 %) a výrobků pro kulturu, sport a rekreaci (o 1,7 %). Naopak klesly tržby za prodej oděvů a obuvi (o 6,9 %) a farmaceutického a zdravotnického zboží (o 5,6 %).

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,8 %. Ke zvýšení cen došlo zejména v prodejnách oděvů a obuvi, potravin a farmaceutického a zdravotnického zboží, naopak ceny se nejvýrazněji snížily v prodejnách počítačového a komunikačního zařízení a výrobků pro domácnost.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).


Poznámky:
Data za měsíce leden 2013 až březen 2014 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za duben 2014 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2014 budou známy nejpozději v červnu 2015 .
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel. 274052681, e-mail: marcela.masatova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 28. 5 . 2014
Termín ukončení zpracování: 2. 6. 2014
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).
Termín zveřejnění další RI: 4 . 7. 2014  • cmal060514.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.06.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz