Maloobchod - duben 2012

Slabší dubnové tržby v maloobchodě

05.06.2012
Kód: r-9101-12
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy klesly v dubnu reálně meziměsíčně o 2,1 %. Meziročně se tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní snížily o 4,1 % stejně jako bez očištění. Meziroční pokles prodeje se projevil v maloobchodě i v motoristickém segmentu.

Po očištění o sezónní vlivy se tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel v dubnu reálně meziměsíčně snížily o 2,1 %; meziročně očištěné o pracovní dny o 4,1 %, stejný pokles zaznamenaly tržby bez očištění. Snížení tržeb při stejném počtu pracovních dní letos i loni bylo ovlivněno poklesem prodeje jak v maloobchodě (-2,2 p.b.), tak i v motoristickém segmentu (-1,9 p.b.), viz tabulka č. 2.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se snížily reálně meziměsíčně o 3,8 %; meziročně očištěné o pracovní dny i neočištěné klesly o 6,0 %. Meziročně neočištěné tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se snížily o 6,4 % a za opravy o 3,1 %.

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) sezónně očištěné tržby klesly reálně meziměsíčně o 1,4 % a meziročně očištěné o pracovní dny o 3,2 % shodně jako bez očištění. Meziročně neočištěné tržby za prodej pohonných hmot klesly o 7,1 %, za potraviny o 5,8 % a za nepotravinářské zboží o 0,2 %.

Pokles tržeb v maloobchodě byl nejvíce ovlivněn vývojem prodeje potravin. Ten klesal nepřetržitě již dvanáctý měsíc a v dubnu se pokles ještě prohloubil. Snížení tržeb bylo vykázáno jak v nespecializovaných, tak i ve specializovaných prodejnách (o 6,0 %, resp. o 3,5 %). Pokles tržeb však zaznamenal po šestiměsíčním růstu také prodej nepotravinářského zboží, nejvyšší v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží (o 7,9 %) a ve specializovaných prodejnách s výrobky pro domácnost (o 2,6 %). Přesto některé skupiny zboží vykázaly růst prodeje. Oživil se prodej přes internet či prostřednictvím zásilkové služby s růstem o 9,6 %, dařilo se i nadále prodeji počítačů a komunikačních zařízení (o 5,9 %) a pokračoval růst prodeje oděvů a obuvi (o 3,9 %) a farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží (o 3,7 %).

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 101,3 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot a potravin. Naopak nejvíce se snížily ceny v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).


Poznámky:
Data za měsíce leden 2011 až březen 2012 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za duben 2012 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2012 budou známy nejpozději v červnu 2013.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935,
e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel. 274052681,
e-mail: marcela.masatova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 28. 5. 2012
Termín ukončení zpracování: 31. 5. 2012
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).
Termín zveřejnění další RI: 4. 7. 2012  • cmal060512.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.06.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz