Maloobchod - březen 2010

Po 17 měsících poklesu tržby rostly

07.05.2010
Kód: r-9101-10
 
Sezónně očištěné tržby vzrostly v březnu v maloobchodě včetně motoristického segmentu meziměsíčně reálně o 2,0 % a meziročně o 0,5 %. Meziroční růst tržeb bez očištění o 3,9 % byl ovlivněn zejména vyšším počtem pracovních dní a prodejem motorových vozidel.


* * *

Po očištění o sezónní vlivy, kalendářní a pracovní dny se tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu v březnu zvýšily meziměsíčně reálně o 2,0 % a meziročně o 0,5 % (po očištění pouze o pracovní dny o 1,6 %). Meziroční růst tržeb bez očištění o 3,9 % byl ovlivněn zejména vyšším počtem pracovních dní (+1), růstem prodeje motorových vozidel (+ 3,2 p.b.) a také zvýšeným prodejem potravin (+ 1,1 p.b.), který v závěru měsíce již reagoval na blížící se Velikonoce. Březnový růst tržeb se dostavil po 17 měsíců trvajícím poklesu.

* * *

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se zvýšily meziměsíčně reálně o 5,3 % a meziročně o 5,0 %. Neočištěné tržby se zvýšily meziročně o 10,2 %, v tom za prodej motorových vozidel vzrostly o 12,3 % a za opravy klesly o 0,6 %. K růstu prodeje motorových vozidel přispěl jednak vyšší počet pracovních dní (+1), jednak déletrvající pokles cen (v březnu o 7,5 %)

* * *

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) sezónně očištěné tržby vzrostly meziměsíčně reálně o 0,7 % a meziročně klesly o 1,3 %. Sezónně neočištěné tržby se zvýšily meziročně o 1,2 %, v tom za potraviny vzrostly o 4,5 %, zatímco za pohonné hmoty a nepotravinářské zboží klesly o 1,1 %, resp. o 0,5 %.

K meziročnímu růstu tržeb výrazně přispěly prodejny smíšeného zboží s převahou potravin (+ 1,6 p.b.), a to díky nejrychlejšímu růstu ze sledovaných sortimentů (o 4,9 %) a významnému podílu na celkových tržbách (35,5 %). Rostly také tržby za prodej počítačového a komunikačního zařízení (o 4,8 %), prodej přes internet či prostřednictvím zásilkové služby a použitého zboží (shodně o 4,7 %), tržby za výrobky pro kulturu a rekreaci (o 3,6 %), textilu a obuvi (o 2,4 %), prodej ve stáncích a na trzích (o 1,7 %), v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží (o 0,6 %) a potravin ve specializovaných prodejnách (o 0,5 %). Naopak pokles zaznamenal specializovaný maloobchod s výrobky pro domácnost (např. elektrospotřebiči, nábytkem a souvisejícími výrobky, sklem a potřebami pro kutily), s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím, pohonnými hmotami a maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy.

Cenový deflátor ke stejnému období předcházejícího roku byl 100,7 %. Výrazně vzrostly ceny pohonných hmot (o 19,0 %), podstatně méně pak ceny za léky a zdravotnické potřeby (o 2,4 %). Naopak nejvíce se snížily ceny počítačových a komunikačních zařízení (o 9,0 %), za použité zboží (o 6,1 %), výrobků pro kulturu a rekreaci a oděvů a obuvi (shodně o 3,5 %), dále zboží prodávaného přes internet či prostřednictvím zásilkové služby a v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží (shodně o 3,3 %).

Podle údajů zveřejněných Eurostatem se v březnu sezónně očištěné tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) v EU 27 meziměsíčně nezměnily, meziročně po očištění o pracovní dny vzrostly o 0,3 %. Nejrychleji rostly tržby ve Finsku (o 7,4 %), v Dánsku (o 4,4 %) a ve Švédsku (o 2,8 %), nejvíce se snížily v Bulharsku (o 11,6 %), v Litvě (o 10,6 %) a v Lotyšsku (o 7,4).
Metodická poznámka :
Kontaktní osoba: Alena Hellerová, tel. 274052921, e-mail: alena.hellerova@czso.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování ČSÚ v podnicích
Termín ukončení sběru dat: 29. 4. 2010
Termín ukončení zpracování: 4. 5. 2010
Data za měsíc březen 2010 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2010 budou známy nejpozději v červnu 2011. Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).  • cmal050710.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod a velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.05.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz