Maloobchod - červenec 2011

Pokles tržeb za potraviny i v běžných cenách

02.09.2011
Kód: r-9101-11
 Tržby v červenci v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy a pracovní dny reálně meziměsíčně stagnovaly; meziročně očištěné pouze o vliv počtu pracovních dní se zvýšily o 0,1 %. Meziroční pokles tržeb bez očištění o 1,7 % byl ovlivněn zejména prodejem v maloobchodě a částečně i nižším počtem pracovních dní.


* * *

Po očištění o sezónní vlivy a pracovní dny tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel v červenci reálně meziměsíčně stagnovaly; meziročně očištěné pouze o pracovní dny vzrostly o 0,1 %. Neočištěné tržby klesly ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 1,7 % částečně z důvodu nižšího počtu pracovních dní (-1). Největší vliv na meziroční pokles měl prodej potravin, naopak k jeho zmírnění přispěl růst v motoristickém segmentu (viz tabulka č. 2).
* * *

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se zvýšily reálně meziměsíčně o 0,8 % a meziročně očištěné o pracovní dny o 4,9 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 1,7 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 1,9 % a za opravy o 0,8 %.
* * *

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby snížily reálně meziměsíčně o 0,4 % a meziročně očištěné o pracovní dny o 1,9 %. Bez očištění tržby klesly meziročně o 3,1 %, v tom za potraviny o 6,2 %, pohonné hmoty o 3,3 % a za nepotravinářské zboží o 0,4 %.

Největší vliv na celkový pokles tržeb měl nižší prodej potravin, a to jak v nespecializovaných, tak i specializovaných prodejnách (o 6,4 %; resp. o 3,0 %). Poprvé od počátku roku se snížily tržby za potraviny i v běžných cenách (o 1,7 %). Přetrvával pokles prodeje pohonných hmot, tržby se dále snížily za prodej farmaceutického, zdravotnického a drogistického zboží o 2,6 % a výrobků pro domácnost o 0,1 %. Naopak rostly tržby za textil a obuv o 7,7 %, výrobky pro kulturu a rekreaci o 3,7 % a počítačové a komunikační zařízení o 2,8 %. Dále pokračoval růst prodeje zboží prodávaného přes internet či prostřednictvím zásilkové služby o 8,5 %, avšak tempo růstu se ve srovnání s předchozími měsíci letošního roku zpomalilo.

Cenový deflátor ke stejnému období předcházejícího roku činil 102,2 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot a potravin. Tento vývoj se promítl do celkového růstu cen v prodejnách s převahou potravin (o 4,8 %). Nejvíce se snížily ceny v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením (o 10,7 %), textilem a obuví (o 2,8 %) a výrobky pro domácnost (o 2,0 %).

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).
Metodická poznámka :
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel. 274052681, e-mail: marcela.masatova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 25. 8. 2011
Termín ukončení zpracování: 30. 8. 2011
Data za měsíce duben až červen 2011 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za červenec 2011 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2011 budou známy nejpozději v červnu 2012.
Navazující publikace: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách
( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).
Termín zveřejnění další RI: 6. 10. 2011  • cmal090211.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 02.09.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz