Maloobchod - březen 2018

Velikonoce podpořily růst tržeb za potraviny

07.05.2018
Kód: 120019-18
 

Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy vzrostly v březnu reálně meziměsíčně o 0,1 %. Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 4,4 %, bez očištění o 3,7 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) po očištění o sezónní vlivy zvýšily v březnu reálně o 0,1 %, přičemž za potraviny vzrostly o 0,6 %, naopak za pohonné hmoty klesly o 2,2 % a za nepotravinářské zboží o 0,5 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 4,4 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 4,8 %, za potraviny o 3,8 % a za pohonné hmoty o 2,8 %. V březnu 2018 bylo o dva pracovní dny méně než v březnu 2017.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 3,7 %. Vyšší prodej potravin o 7,4 % byl ovlivněn Velikonocemi. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 1,5 % a za pohonné hmoty o 0,1 %.

Meziroční růst neočištěných tržeb v maloobchodě nejvíce ovlivnil prodej v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin (růst o 8,0 %) a prodej zboží přes internet nebo zásilkovou službu (růst o 14,7 %). Vyšší tržby realizovaly také specializované prodejny s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 1,0 %). Naopak méně se utržilo ve specializovaných prodejnách s oděvy a obuví (o 2,9 %), s počítačovým a komunikačním zařízením (o 2,5 %), s výrobky pro domácnost (o 1,6 %), s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím (o 0,5 %) a s potravinami (o 0,4 %). Přispěl k tomu jednak nižší počet pracovních dní v letošním březnu v porovnání s loňským, jednak vysoká loňská srovnávací základna.

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,3 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží, potravin a výrobků pro domácnost. Naopak ceny klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením, s pohonnými hmotami, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci a s oděvy a obuví.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) vzrostly reálně meziměsíčně o 0,2 % a očištěné o kalendářní vlivy se snížily meziročně o 5,7 %. Neočištěné tržby se snížily meziročně o 11,6 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 11,8 % a za opravy motorových vozidel o 10,8 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.

Za celé 1. čtvrtletí 2018 se v maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) tržby očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně zvýšily o 6,2 %, bez očištění o 5,9 % (v 1. čtvrtletí 2018 bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o dva pracovní dny méně). Neočištěné tržby za prodej nepotravinářského zboží vzrostly meziročně o 7,3 %, za prodej pohonných hmot o 4,9 % a potravin o 4,7 %. Za prodej a opravy motorových vozidel (CZ‑NACE 45) se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně snížily o 3,4 %, bez očištění o 5,7 %. Neočištěné tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) klesly meziročně o 6,5 % a za opravy motorových vozidel o 2,7 %.

_______________
Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Data za březen 2018 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2018 budou publikovány v červnu 2019.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat:
26. 4. 2018
Termín ukončení zpracování: 2. 5. 2018
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách
(https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).

Termín zveřejnění další RI: 5. 6. 2018

  • cmal050718.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny
  • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.05.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz