Maloobchod - leden 2016

Vyšší zájem o nákup výrobků pro kulturu a rekreaci

14.03.2016
Kód: 120019-16
 

Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy vzrostly v lednu reálně meziměsíčně o 1,2 %. Meziročně se tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní zvýšily o 5,8 %, bez očištění o 4,6 %.

V maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby zvýšily v lednu reálně meziměsíčně o 1,2 %. Tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně vzrostly o 5,8 %, neočištěné se zvýšily o 4,6 % (v lednu 2016 bylo o jeden pracovní den méně než v lednu 2015). Neočištěné tržby za prodej pohonných hmot vzrostly meziročně o 6,1 %, za prodej nepotravinářského zboží o 5,3 % a potravin o 3,2 %.

Nejvyšší růst zaznamenal prodej zboží přes internet nebo prostřednictvím zásilkové služby (o 15,4 %). Prodej výrobků pro kulturu, sport a rekreaci ve specializovaných prodejnách se zvýšil o 14,9 %, což bylo nejvíce od října 2008. Rostly také tržby za oděvy a obuv (o 7,3 %), za výrobky pro domácnost (o 3,2 %) a za počítačová a komunikační zařízení (o 0,9 %). Tržby maloobchodníků s potravinami se zvýšily v nespecializovaných prodejnách o 3,5 % a ve specializovaných o 0,3 %. Naopak nižší zájem projevili spotřebitelé o nákupy farmaceutického a zdravotnického zboží (o 3,6 %).

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 97,6 % a byl ovlivněn zejména nižšími cenami pohonných hmot, potravin a počítačového a komunikačního zařízení. Naopak ceny vzrostly v prodejnách s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci, s oděvy a obuví a s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím.

Sezónně očištěné  tržby  za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) vzrostly reálně meziměsíčně o 3,0 % a očištěné o kalendářní vlivy se zvýšily meziročně o 10,7 %. Neočištěné tržby se zvýšily meziročně o 7,3 %, přitom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly o 8,4 %, za opravy motorových vozidel o 2,4 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  (http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases).

 

Poznámky:
Data za měsíc leden 2016 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2016 budou známy nejpozději v červnu 2017.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 3. 3. 2016
Termín ukončení zpracování: 9. 3. 2016
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 7. 4. 2016

 

  • cmal031416.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.03.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz