Maloobchod - březen 2015

Maloobchodní tržby meziročně rostly

06.05.2015
Kód: 120019-15
 

Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy klesly v březnu reálně meziměsíčně o 0,7 %. Meziročně se tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní zvýšily o 4,7 %, bez očištění o 5,9 %.

V maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby snížily reálně meziměsíčně o 0,7 %. Tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně vzrostly o 4,7 %, neočištěné se zvýšily o 5,9 % (v březnu 2015 bylo o jeden pracovní den více než v březnu 2014). Neočištěné tržby za prodej pohonných hmot se meziročně zvýšily o 8,2 %, za nepotravinářské zboží o 6,4 % a za potraviny o 4,5 %.

Růst tržeb zaznamenaly všechny hlavní sortimentní skupiny zboží s výjimkou prodeje oděvů a obuvi, kde pokračoval pokles z předchozích měsíců (o 3,5 %). Zvýšení tržeb vykázaly internetové a zásilkové obchody (o 27,7 %), prodejny počítačového a komunikačního zařízení (o 20,6 %), farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží (o 7,9 %), výrobků pro domácnost (o 3,0 %) a výrobků pro kulturu, sport a rekreaci (o 1,9 %). Zvýšily se také tržby v nespecializovaných i specializovaných prodejnách potravin (o 4,6 %, resp. o 4,3 %).

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 97,6 % a byl ovlivněn zejména nižšími cenami pohonných hmot a počítačového a komunikačního zařízení. Naopak ceny vzrostly v prodejnách oděvů a obuvi, výrobků pro kulturu, sport a rekreaci a farmaceutického a zdravotnického zboží.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  (http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases).

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) vzrostly reálně meziměsíčně o 0,7 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se zvýšily o 11,1 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 14,6 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 14,7 % a za opravy o 14,6 %.

Za celé 1. čtvrtletí 2015 se tržby maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) zvýšily reálně meziročně o 6,0 % (při stejném počtu pracovních dní v 1. čtvrtletí 2015 i 2014), v tom za pohonné hmoty o 8,3 %, za nepotravinářské zboží o 6,8 % a za potraviny o 4,2 %. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) vzrostly o 11,1 %, shodně jak za opravy, tak i za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů).


Poznámky:
Data za měsíc březen 2015 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2015 budou známy nejpozději v červnu 2016.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat:
27. 4. 2015
Termín ukončení zpracování: 30. 4. 2015
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 5. 6. 2015

 

  • cmal050615.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.05.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz