Maloobchod - září 2010

Září zopakovalo růst tržeb v maloobchodě

08.11.2010
Kód: r-9101-10
 
Sezónně očištěné tržby vzrostly v září v maloobchodě včetně motoristického segmentu reálně meziměsíčně o 0,6 % a meziročně o 3,0 %. K meziročnímu růstu tržeb bez sezónního očištění o 3,5 % přispěl zejména prodej motorových vozidel a nepotravinářského zboží.


* * *

Po očištění o sezónní vlivy, kalendářní a pracovní dny se tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu v září zvýšily reálně meziměsíčně o 0,6 % a meziročně o 3,0 %. Na celkovém meziročním přírůstku tržeb bez sezónního očištění o 3,5 % se nejvíce podílely při stejném počtu pracovních dní letos i loni tržby za prodej a opravy motorových vozidel (+ 2,2 p.b.) a nepotravinářského zboží (+ 1,7 p.b.). Naopak negativně byl vývoj tržeb ovlivněn prodejem pohonných hmot (- 0,6 p.b.) (viz. tabulka č. 2).

* * *

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se snížily reálně meziměsíčně o 1,3 % a meziročně se zvýšily o 7,9 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 7,8 %, zejména vlivem růstu prodeje motorových vozidel o 7,1 %. Podle údajů Svazu automobilového průmyslu (SAP) se zvýšila registrace nových vozidel o 8,2 %, první registrace ojetých naopak klesla o 9,1 %. Vzhledem k tomu, že údaj nezahrnuje ojetá vozidla již dříve v ČR registrovaná, lze usoudit, že došlo k poklesu jejich dovozu.

* * *

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) sezónně očištěné tržby vzrostly reálně meziměsíčně o 1,4 % a meziročně o 1,1 %. Sezónně neočištěné tržby se zvýšily meziročně o 1,8 %, v tom za prodej nepotravinářského zboží vzrostly o 4,5 %, za prodej potravin o 0,9 % a za prodej pohonných hmot naopak klesly o 5,1 %.

Nejrychleji rostl prodej ve specializovaných prodejnách s textilem a obuví (o 19,8 %), který také nejvíce přispěl k celkovému růstu (+ 1,1 p.b.). Podle sdělení některých prodejců začali spotřebitelé letos o něco dříve nakupovat zimní oblečení včetně sportovního. Výrazně se zvýšil i prodej přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 13,0 %), dále výrobků pro kulturu a rekreaci (o 7,7 %) a počítačových a komunikačních zařízení (o 6,2 %). Ve smíšených prodejnách s převahou potravin vzrostly tržby sice jen o 1,5 %, nicméně díky velkému podílu těchto prodejen na celkových maloobchodních tržbách představoval jejich příspěvek k celkového růstu + 0,5 p.b. Kromě již zmiňovaného prodeje pohonných hmot klesly také tržby za prodej použitého zboží (o 7,1 %), potravin ve specializovaných prodejnách (o 5,1 %) a v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží (o 4,9 %).

Cenový deflátor ke stejnému období předcházejícího roku byl 100,6 %. Výrazně vzrostly ceny pohonných hmot (o 12,9 %), podstatně méně pak ceny za léky a zdravotnické potřeby (o 0,6 %). Nejvíce se snížily ceny počítačových a komunikačních zařízení (o 5,9 %) a použitého zboží (o 5,5 %).

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).
Metodická poznámka :
Kontaktní osoba: Alena Hellerová, tel. 274052921, e-mail: alena.hellerova@czso.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování ČSÚ v podnicích
Termín ukončení sběru dat: 29. 10. 2010
Termín ukončení zpracování: 3. 11. 2010
Data za měsíc září 2010 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2010 budou známy nejpozději v červnu 2011. Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).  • cmal110810.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod a velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.11.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz