Maloobchod - květen 2010

Nejvyšší růst prodeje motorových vozidel od prosince 2007

07.07.2010
Kód: r-9101-10
 
Sezónně očištěné tržby vzrostly v květnu v maloobchodě včetně motoristického segmentu meziměsíčně reálně o 0,4 % a meziročně klesly o 0,8 %. K meziročnímu růstu tržeb bez očištění o 3,1 % přispěl zejména prodej motorových vozidel, který byl mimo jiné ovlivněn vyšším počtem pracovních dní.


* * *

Po očištění o sezónní vlivy, kalendářní a pracovní dny se tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu v květnu zvýšily meziměsíčně reálně o 0,4 % a meziročně klesly o 0,8 %. K meziročnímu růstu tržeb bez očištění o 3,1 % přispěl prodej motorových vozidel 3,8 p.b., a to zejména vlivem vyššího počtu pracovních dní (+2), opačně působil prodej potravin (- 0,3 p.b.) a pohonných hmot (- 0,4 p.b.) (viz. tabulka č. 2).

* * *

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se zvýšily meziměsíčně reálně o 3,3 % a meziročně o 5,8 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 13,3 %, v tom za prodej motorových vozidel se zvýšily o 16,2 % a za opravy klesly o 0,4 %.

* * *

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby snížily meziměsíčně reálně o 0,7 % a meziročně o 3,3 %. Sezónně neočištěné tržby klesly meziročně o 1,0 %, v tom za pohonné hmoty o 3,9 %, za potraviny o 1,0 % a nepotravinářské zboží o 0,1 %.

Ze sledovaných sortimentů se snížil zejména prodej výrobků pro domácnost (o 5,7 %) a potravin ve specializovaných prodejnách (o 2,2 %). Klesly také tržby podniků prodávajících smíšený sortiment ve stáncích a na trzích (o 4,8 %) a mimo prodejny, stánky a trhy (o 2,4 %). Naopak prodej přes internet či prostřednictvím zásilkové služby zaznamenal růst o 10,8 %, maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením o 9,3 %, s textilem a obuví o 2,4 %, s použitým zbožím o 1,6 % a s výrobky pro kulturu a rekreaci o 0,8 %. Tržby za zboží v běžných cenách deseti nejvýznamnějších podniků (s 1000 a více zaměstnanci) klesly o 2,3 %. Za potraviny utržily tyto podniky o 0,5 % méně, z toho však za tabák naopak o 4,3 % více a za alkoholické nápoje o 1,2 % více. Výrazně se jim snížily tržby za nepotravinářské zboží (o 10,2 %).

Cenový deflátor ke stejnému období předcházejícího roku byl 101,0 %. Výrazně vzrostly ceny pohonných hmot (o 19,4 %), podstatně méně pak ceny za léky a zdravotnické potřeby (o 1,7 %). Nejvíce se snížily ceny počítačových a komunikačních zařízení (o 8,9 %), za použité zboží (o 4,9 %), v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží (o 3,3 %), dále zboží prodávaného přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 3,2 %), výrobků pro kulturu a rekreaci (o 2,9 %), oděvů a obuvi (o 2,6 %) a potravin ve specializovaných prodejnách (o 2,1 %).

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).
Metodická poznámka :
Kontaktní osoba: Alena Hellerová, tel. 274052921, e-mail: alena.hellerova@czso.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování ČSÚ v podnicích
Termín ukončení sběru dat: 25. 6. 2010
Termín ukončení zpracování: 30. 6. 2010
Data za měsíc květen 2010 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2010 budou známy nejpozději v červnu 2011. Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).  • cmal070710.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod a velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.07.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz