Maloobchod - říjen 2011

Šestý měsíc meziročního poklesu tržeb za potraviny

06.12.2011
Kód: r-9101-11
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy a pracovní dny vzrostly v říjnu reálně meziměsíčně o 1,0 %. Meziročně se tržby očištěné pouze o vliv počtu pracovních dní zvýšily o 1,5 %, stejně jako bez očištění. Meziroční růst tržeb byl ovlivněn zejména vývojem v motoristickém segmentu.


* * *

Po očištění o sezónní vlivy a pracovní dny se tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel v říjnu zvýšily reálně meziměsíčně o 1,0 %; meziročně očištěné pouze o pracovní dny o 1,5 %, stejný růst zaznamenaly tržby bez očištění. Na celkovém meziročním přírůstku tržeb se při stejném počtu pracovních dní letos i loni podílel prodej motorových vozidel (vč. náhradních dílů) a nepotravinářského zboží, opačně působil prodej potravin a pohonných hmot (viz tabulka č. 2).

* * *

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se zvýšily reálně meziměsíčně o 3,0 %; meziročně očištěné o pracovní dny i neočištěné vzrostly o 8,5 %. Meziročně neočištěné tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se zvýšily o 10,3 %, za opravy klesly o 1,1 %.

* * *

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby zvýšily reálně meziměsíčně o 0,1 % a meziročně očištěné o pracovní dny se snížily o 1,3 % shodně jako bez očištění. Meziročně neočištěné tržby klesly za prodej pohonných hmot o 4,5 %, za potraviny o 2,7 %, naopak za nepotravinářské zboží vzrostly o 0,7 %.

Prodej potravin klesl jak ve specializovaných (o 4,7 %), tak i v nespecializovaných prodejnách (o 2,6 %). Rovněž klesly tržby ve specializovaných prodejnách s výrobky pro domácnost (o 1,4 %) a s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 0,9 %). Vysoké tempo růstu si i nadále zachoval prodej zboží přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (růst o 10,9 %) podobně jako maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením (o 7,1 %). Prodej výrobků pro kulturu a rekreaci, stejně jako oděvů a obuvi, se po poklesu v předchozím měsíci vrátil k růstu (o 3,5 %; resp. o 3,0 %).

Cenový deflátor ke stejnému období předcházejícího roku činil 103,2 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot a potravin. Naopak nejvíce se snížily ceny v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením (o 10,6 %).

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).
Metodická poznámka :
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel. 274052681, e-mail: marcela.masatova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 28. 11. 2011
Termín ukončení zpracování: 1. 12. 2011
Data za měsíce červenec až září 2011 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za říjen 2011 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2011 budou známy nejpozději v červnu 2012.
Navazující publikace: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).
Termín zveřejnění další RI: 9. 1. 2012  • cmal120611.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.12.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz