Maloobchod - srpen 2019

Tržby maloobchodu dlouhodobě rostou

08.10.2019
Kód: 120019-19
 

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v srpnu zvýšily reálně o 4,6 %, bez očištění o 3,7 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 0,1 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy zvýšily v srpnu reálně o 0,1 %, přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 1,0 %, za pohonné hmoty o 0,5 %, zatímco za potraviny klesly o 1,0 %.

Meziročně maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy vzrostly o 4,6 %, v tom za nepotravinářské zboží o 8,4 %, za pohonné hmoty o 2,3 % a za potraviny o 1,1 %. V srpnu 2019 bylo o jeden pracovní den méně než v srpnu 2018.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 3,7 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 6,6 %, za potraviny a pohonné hmoty se zvýšily shodně o 1,0 %.

V internetovém a zásilkovém obchodě2) pokračoval dlouhodobý růst prodeje (tentokrát o 14,6 %). Vyšší tržby zaznamenaly specializované prodejny s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 8,0 %), s počítačovým a komunikačním zařízením (o 7,5 %), s oděvy, obuví a s výrobky pro domácnost (shodně o 6,5 %), s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 3,2 %). V nespecializovaných prodejnách s převahou potravin se tržby zvýšily o 1,3 %. Naopak specializované prodejny s potravinami vykázaly pokles o 2,7 %.

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,6 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami potravin, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží a výrobků pro domácnost. Naopak ceny klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením, s pohonnými hmotami, s oděvy a obuví a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) reálně meziměsíčně klesly o 0,9 % stejně jako meziročně očištěné tržby o kalendářní vlivy. Neočištěné tržby klesly meziročně o 4,0 %, v tom za opravy motorových vozidel o 6,5 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 3,3 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.

_____________________
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.


Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc srpen 2019 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2019 budou publikovány v červnu 2020.

Spolu s revizí dat za rok 2018 (publikováno 5. 6. 2019) došlo ke změně modelu použitého pro očišťování časových řad. Nově je použita nepřímá metoda očišťování, která probíhá na nejnižších zdrojových agregátech indexu tržeb  a očištění vyšších agregací vzniká jako vážený průměr zdrojových očištěných dat.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz  
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat:
27. 9. 2019
Termín ukončení zpracování: 2. 10. 2019
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 7. 11. 2019

 

  • cmal100819.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.10.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz